Clubranking bij Sans Fumer I

Onze TC heeft een eigen samenvatting gemaakt over clubranking:

Clubranking Informatie

 

Stukje van Jan van de Wal over de rekenmethodes:

Opmerkingen Rekenmethode

 

Overige vragen en opmerkingen:

  1. [JobK] :Ik wil nog een niet genoemd nadeel van het ranking systeem onder de aandacht brengen, nml: je speelt elke week nagenoeg tegen dezelfde tegenstanders. Ik verwacht dat mensen zeer 'lijnvast' zullen blijken, op een paar grensgevallen na, die afhankelijk van de opkomst soms in de ene en de volgende keer weer in de andere lijn zullen spelen.

    Persoonlijk vind ik het wel verfrissend nu en dan wat andere gezichten tegen te komen.
    [TC]:De verwachting is juist dat nieuwe leden en ’toevallige’ stijgers gemakkelijker in een hogere lijn terecht komen en dat sterke spelers die een aantal keren minder goed spelen tijdelijk een lijn ’zakken’. Alleen het aantal aaneensluitende keren dat men in de andere lijn speelt zal waarschijnlijk minder zijn. Voor de door Job zo gewaardeerde afwisseling zij verwezen naar de ’gezaaide’ drives, de viertallen en de zomercompetitie, samen ca. 20 avonden (waarbij geen ranking kan worden toegepast), tegen 30 competitie avonden.