competitiereglement 2016-2017 (4-tallen)

 

Viertallencompetitiereglement

1.Dit reglement geldt voor de viertallencompetitie op maandagavond en woensdagavond.

2.De speelavonden beginnen om 20.00 uur.

3.Indien een speelavond door toedoen van een of meer van de spelers te laat begint, dan wordt het betreffende viertal bestraft met het in mindering brengen van 3 IMP op hun betreffend avondtotaal.

4.De viertallencompetitie wordt gespeeld volgens de spelregels van de W.B.F. en het wedstrijdreglement van de N.B.B.

5.De viertallencompetitie wordt gespeeld met vaste viertallen.

  1. Zo mogelijk wordt een complete competitie gespeeld. Als dit niet mogelijk is, wordt de laatste ronde(n) een play-off. De nummers 1 en 2 op de ranglijst spelen tegen elkaar om de 1e en de 2e plaats, de nummers 3 en 4 om de 3e en 4e plaats enz.

7.Elk viertal wijst uit haar midden een captain aan. De naam van de captain is ook de naam van het viertal.

8.Het verschil in punten per spel wordt omgezet in IMP.

9.Het verschil in IMP per wedstrijd wordt omgezet in WP.

 

 

 

10.De competitie wordt gespeeld in drie groepen; groep A, groep B en groep C.

a.als het aantal viertallen in een groep oneven is, wijst de competitieleiding 3 viertallen aan die een Blandonwedstrijd spelen. Elk viertal komt daar naar evenredigheid voor in aanmerking, te beginnen bij het laagste viertalnummer.

b.de groepen worden door de competitieleiding ingedeeld op sterkte, op grond van rating.

 

 

De voortgang van de wedstrijd

11.Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen.

12.Bij onregelmatigheden wordt de hulp ingeroepen van een van de wedstrijdleiders.

13.In groep A is het gebruik van systeemkaarten verplicht.

14.Paren die bij voortduring of na een waarschuwing geen systeemkaart overleggen, kunnen worden bestraft met een vermindering van 3 IMP op hun totaal van de speelavond.

15.Een paar dat een of meer van haar oorspronkelijke dertien kaarten niet terugsteekt in het vak dat met hun windrichting overeenstemt, wordt bestraft met een vermindering van 3 IMP op hun totaal van de speelavond.

 

 

De uitslag

16.De uitslag die aan het einde van een speelavond bekend wordt gemaakt, is een voorlopige uitslag.

17.De uitslag wordt 7 dagen na afloop van de betreffende speelavond definitief.

 

 

 

Kampioen

18.In elke groep wordt gestreden om het groepskampioenschap.

19.Kampioen wordt het viertal dat in haar groep gedurende de gehele viertallencompetitie de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijk eindigen bepaalt de behaalde score in IMP de volgorde.

 

 

 

 

Verhindering/Vervanging/Invallen/Uitvallen

20.De captain zorgt voor vervanging indien een speler of een paar verhinderd is. Alleen in noodgevallen is een invaller van buiten de club toegestaan en dan alleen na goedkeuring van de competitieleider.

21.Indien een compleet viertal is verhinderd, wordt dit door de captain tijdig gemeld bij de competitieleiding.

22.Een viertal dat zich heeft afgemeld, wordt 7 WP toegekend.

23.Een viertal dat niet opkomt en niet is niet afgemeld, wordt 0 WP toegekend.

24.Een viertal dat aanwezig is, maar niet kan spelen wordt 14 WP toegekend.

25.Indien in de loop van een speelavond een viertal haar deelname door overmacht moet beëindigen geldt dat de niet gespeelde spellen alsnog worden gespeeld op een in onderling overleg te bepalen tijdstip en plaats.

26.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleiding.

27.Tegen beslissingen van de competitieleiding of wedstrijdleiders kan men in beroep gaan bij het districtsbestuur. Het protestgeld bedraagt € 25,-

 

 

 

21-6-2016