Thuisdrive (koffer)

 

Beste leden van ABC de Peel                          

Zoals jullie weten is in september de thuisdrive niet doorgegaan vanwege gebrek aan deelnemers.

Het bestuur betreurt het dat deze drive na 25 jaren niet meer door kon gaan.

Een thuisdrive is een manier om de leden van de vereniging elkaar op een andere manier te leren kennen en zo ook de gezelligheid binnen de vereniging te vergroten.

Het bestuur beraadt zich hoe we de gezelligheid en samenhorigheid binnen onze vereniging kunnen vergroten. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom.

 

Het 1e initiatief dat het bestuur hiertoe neemt is een alternatief te bieden voor de thuisdrive. We stellen voor om dit te doen in de vorm van een “Thuis koffer bridge ”

 

Wat houdt een Thuis koffer bridge in:

  1. Leden melden zich aan in paren. (samenstelling hoeft niet gelijk te zijn zoals op de clubavonden).
  2. Je speelt een dagdeel (ochtend / middag / avond) thuis of je gaat op bezoek bij een ander paar. Dag en tijd stem je samen af met je gastpaar.
  3. Wij stellen elke maand een bridge koffer samen met 20 spellen en organiseren de thuis competitie.
  4. Er wordt eenmaal per maand gespeeld op een moment dat je samen afspreekt met je gastpaar.
  5. Dit jaar kunnen we nog maximaal 5 wedstrijden organiseren nl. december t/m april.
  6. Gezelligheid en elkaar beter leren kennen is het hoofddoel, bridge is het middel dat je samen speelt.
  7. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen gastvrijheid met koffie, een drankje en wat lekkers. Gewoon de Brabantse gastvrijheid.
  8. Aanmelden kan per mail (gjm.leenders.gl@gmail.com) of door het invullen van onderstaande strook.

 

We hopen als bestuur op een grote deelname maar we kunnen van start als er zich 6 paren aanmelden.

Persoonlijk heb ik ervaring met deze opzet bij mijn vorige club Bridge4Ever in Ede. Daar deden jaarlijks 20 tot 30 paren mee. Dit is meer dan 1/3 deel van het leden bestand en de koffer thuis bridge bestaat daar al vele jaren zeer succesvol.

 

We hopen op een grote belangstelling en wensen jullie heel veel gezelligheid en bridgeplezier toe.

 

Namens het Bestuur van ABC de Peel

Gerard Leenders

 

__________________________________________________________________________

Aanmeldformulier thuis koffer bridge                

 

Naam1:

 

 

 

Naam 2