Puntentelling

 

Puntentelling Bridge
Deelscores:     Manches:      
1 Sans 1 Har/Sch 1 Kla/Rui   3 Sans 4 Har/Sch 5 Kla/Rui    
90 80 70   400 420 400 niet kw  
Elke slag meer:     600 620 600 wel kw  
30 30 20   Elke slag meer:      
        30 30 20    
                 
Downslagen:              
Niet kwetsbaar       Wel kwetsbaar    
Niet gedubbeld Gedubbeld   Niet gedubbeld Gedubbeld
-1 -50 -1 -100   -1 -100 -200  
-2 -100 -2 -300   -2 -200 -500  
-3 -150 -3 -500   -3 -300 -800  
-4 -200 -4 -800   -4 -400 -1100  
                 
Belangrijk om te weten:            
Bij gelijk aantal slagen is SA altijd 10 meer dan Har of Sch      
4 Har/Sch is meer dan 3 SA, maar 3SA +1 is meer dan 4 Ha/Sch C    
2 SA (120) is meer dan 3 Kla/Rui (110)          
                 
                 
                 
                 
Als de tegenstander een contract kan maken, is down gaan soms voordeliger.  
Zie onderstaande tabellen:            
                 
Scores onder de 100       Voordelig down gaan:  
Tegenstander maakt een contract lager dan 2Har Wij gaan niet kwetsbaar 1 down
Onze score ligt tussen -70 en -90   Onze score is -50    
          Kwetsbaar 1 down is teveel  
                 
                 
                 
Scores tussen de 100 en 150     Voordelig down gaan:  
Tegenstander maakt een contact    Wij gaan niet kwetsbaar 1 of 2down
vanaf 2Har t/m 3 Sch     Onze score is -50 of -100  
Onze score ligt tussen -110 en -140   Wij gaan kwetsbaar 1 down  
          Onze score is -100    
          Kwetsbaar 2 down is teveel  
                 
De tegenpartij maakt een niet kwetsbare manche Als we niet kwetsbaar zijn mogen
          we gedubbeld 1 of 2 down.  
          Als we kwetsbaar zijn mogen we 
          gedubbeld maximaal 1 down  
De tegenpartij maakt een kwetsbare manche Als we niet kwetsbaar zijn mogen
          we gedubbeld 1, 2 of 3 down.  
          Als we kwetsbaar zijn mogen we 
          gedubbeld maximaal 2 down  
                 
                 
  Overweeg in de uitpas altijd een redbod.        
  De uitpas is de situatie waarin je het derde en laatste paskaartje legt.
  Een redbod is een bod, bedoeld om een beetje down te gaan.    
  Een redbod kan ook een uitgesteld informatiedoublet zijn.    
  Doe geen redbod als je tegenzit in de kleur van de tegenpartij.    
  Honneurpunten spelen nauwelijks een rol als je een redbod doet.  
  Word niet te enthousiast als partner een redbod doet.    
  Bij een troefcontract op 1 of 2-niveau is een doublet in de uitpas niet voor straf,
  het vraagt partner om zijn beste kleur te bieden.      
  Vuistregel: Jaag de tegenpartij naar het 3-niveau, laat ze dan spelen  
                 
  Overweeg in de uitpas tegen 1 SA een bod als je een 5-kaart hebt.  
  Overweeg tegen een troefbodje in de uitpas een volgbod, zonder 5-krt leg je in de
  uitpas het doubletkaartje, daarmee vraag je partner zijn beste kleur te bieden.
                 
                 
  Als de bieding 2 SA of hoger is, doe zelden een redbod.    
  Als de bieding eindigt in 2 Harten of 2 Schoppen en je bent niet  
  kwetsbaar: overweeg een redbod of een doublet.      
  Als de bieding eindigt in 2 Harten of 2 Schoppen en je bent kwetsbaar   
  overweeg een redbod als de tegenpartij een fit heeft of als jezelf een mooie
  5-kaart hebt.            
  Houd er bij een redbodrekening mee, dat het bod gedoubleerd kan worden.
     Op 1-niveau is dat risico bijna nihil      
    Op 2-niveau is dat risico gering      
    Op 3-niveau is dat risico reëel.  
                 
  Doe een redbod als je er zeker van bent dat de tegenpartij de manche maakt.
  Doe allen een redbod met een superfit (samen minstens 9 troeven)  
  en met een singelton of renonce in een kleur.      
  Als je kwetsbaar bent en de tegenpartij niet, doe dan zelden een redbod.