Uitleg Rankingsysteem

Clubranking.

Uit de enquête-gegevens is o.a. gebleken, dat diverse leden  zeker niet afkeurend tegenover het rankingsysteem staan, maar er wel de nodige vraagtekens bij plaatsen, zoals :
“Hoe werkt het nu eigenlijk”.

We proberen dat  via dit artikeltje duidelijk te maken.

 

De uitslag van een clubavond wordt zoals ook voorheen gebruikelijk, berekend in percentages.
Deze percentages worden (door het ranking-programma) omgezet in rankingpunten.

Deze zijn afhankelijk van:
* de lijn waarin men speelt,
* het aantal paren in de groep,
* en uiteraard de score in procenten.

In de A-lijn wordt uitgegaan van 80 rankingpunten, bij een behaald percentage van 50%.
In de B-lijn is dat 70 punten en in de C-lijn 60 punten.
Duidelijk zal nu zijn dat in iedere lijn de scores boven de 50% de rankingpunten doen toenemen en de scores onder de 50%  het aantal rankingpunten doen  afnemen.
Deze scores (percentages + rankingpunten) zijn terug te vinden op de website onder de “kop” CLUBRANKING  (zie verderop in dit het artikel )

 

In de eerste series van dit seizoen was dit overzicht wellicht tamelijk onduidelijk.
Begrijpelijk, want er moest een ranking worden vastgesteld.
Inmiddels is er op grond van de behaalde resultaten voor iedere speler een ranking berekend.
Dit is nu het gemiddelde van de laatste 5 resultaten.

Op de volgende speelavond wordt de “oudste score” vervangen door het “nieuwe resultaat”.
Het gemiddelde van die 5 scores bepaalt de nieuwe ranking en op grond daarvan vindt de indeling plaats voor de volgende speelavond.
Afhankelijk van het aantal deelnemende paren en hun ranking berekent het programma de samenstelling van de groepen.

  1. Een enorm groot voordeel is:

Er altijd sprake is van groepen van ongeveer gelijke grootte.
Voorbeeld:

Stel dat er op grond van de resultaten een indeling zou zijn van 15 paren in alle groepen,
maar door afzeggingen in groep A (laten we zeggen 4 paren afgemeld)
en groep B ( 1 paar afgemeld)  en groep C  ( 4 afmeldingen)

Voorheen zou men in dan in de A-groep met 11 paren spelen, in de B-groep met 14 paren
en in de C-groep met 11 paren. (Kruistafel A/C)
Nu wordt de indeling:

Totaal aantal paren: 11+14+11= 36 paren, gelijkmatig verdeeld over de 3 groepen:

In alle groepen wordt gespeeld met 12 paren.

     2.  Men speelt iedere avond in de groep waarin je, wat betreft de laatste 5 resultaten,
zou moeten spelen.

Voorbeeld:

Voorheen werd je op grond van de laatste 5 resultaten gedurende de gehele volgende periode ( 5 zittingen ) in lijn A, B, of C ingedeeld.
Sommige paren vonden het NIET PLEZIERIG om een hele periode te spelen in een lijn (hoger of lager) als waarin men normaliter zou spelen.
Nu zal dit minder het geval zijn.

Speelt men immers een avond in een “te hoge lijn” en wordt er slecht gescoord, dan zal men waarschijnlijk de volgende speelavond weer een groep lager spelen.
Omgekeerd geldt hetzelfde.
Een paar dat in een “te lage lijn” speelt, zal met een goed resultaat waarschijnlijk de volgende speelavond gepromoveerd zijn.

 

Waar vinden we dit alles terug op de website??

Op de website (nbbclubsites.nl/club/30013) vind je in de rechterkolom de CLUBRANKING.

Als je deze aanklikt kom je in het hoofdmenu.

Belangrijk is nu de eerste kolom: ABCde ….
Immers hier bepaal je of je de gegevens van maandag of woensdag gaat bekijken.

  • Klik daar op de periode waar je geïnteresseerd in bent.

Je krijgt dan meteen de actuele stand van zaken te zien. →

(De indeling voor de komende clubavond)

  • Klik je op je op uitslagen,
    dan kun je een keuze maken uit de data waarop in de betreffende periode gespeeld is. → (Je ziet de betreffende uitslag in procenten, met de daarbij toegekende rankinpunten)
  • Klik je op competities, dan kun je kiezen voor een overzicht van een gehele periode
     (voor zover deze gespeeld zijn)

 

Wij hopen hiermee meer duidelijkheid te brengen in het begrijpen van en de voordelen van het rankingsysteem.
Als er nog vragen zijn, laat dan van je horen>

 

Wedstrijdleiding en bestuur A.B.C.de Peel.