Aan- en afmelden info

 

AFMELDEN BIJ AFWEZIGHEID OP COMPETITIEAVOND BIJ ABC DE PEEL.

 

Waarom voortaan afmelden ?

 

Om dit duidelijk te kunnen maken eerst een woordje vooraf:

 

In de najaarsvergadering van 4 september 2019 heeft het bestuur voorgesteld om de jaarlijkse competitie gefaseerd te wijzigen van het tot nu gevoerde systeem naar het ranking systeem.

Dit voorstel is met 100% van de aanwezige leden aangenomen.

 

Kort gezegd houdt het ranking systeem in dat je continu zoveel mogelijk op je eigen niveau speelt. Er is dus (na de volledige invoering van het ranking systeem - waarover verder meer) geen promotie of degradatie meer na elke ronde van 5 of 6 avonden, waarmee niet gezegd is dat het een statisch geheel wordt.

 

Voorbeelden:

Er komen op een clubavond 36 paren, dan spelen de 12 paren met de hoogste ranking in A lijn, de volgende 12 paren in de B lijn en de overige 12 paren in de C lijn.

Komen er echter  28 paren dan krijgen we een A lijn met 14 paren (met de hoogste ranking) en een B lijn met 14 paren.

 

Bovenstaande voorbeelden houden zeker niet in, dat een eventuele oneven lijn altijd de laagste lijn wordt.

Het geavanceerde rekenprogramma van de NBB zorgt ervoor dat eventuele stilzit rondes zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld over de verschillende lijnen, maar ook nog over de paren binnen betreffende lijnen.

 

De voordelen van het ranking systeem zijn:

  • Voor de eindstand van de competitie is er totaal geen voordeel (of nadeel) meer als je enkele keren per seizoen niet kunt spelen.
  • Het spelen met een invaller uit een hogere of lagere lijn heeft nagenoeg geen enkele invloed op de bepaling van de eindstand van de competitie.
  • In de huidige situatie gebeurt het dat een relatief sterk paar uit een hogere lijn (bv de A-lijn) degradeert,  waardoor een groot aantal spelers (B-lijn) er tegen op ziet om wekenlang tegen dat “sterke” paar te moeten spelen.
  • Ook het omgekeerde gebeurt: Een paar dat naar de A-lijn promoveert en niet gelukkig is om gedurende 5 avonden in deze lijn moet spelen.
  • Dit is bij het ranking systeem niet meer aan de orde.
  • Je wekelijkse tegenstanders worden door het rekenprogramma van de NBB telkens zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Hierdoor is het dus niet meer mogelijk  dat je in een tijdsbestek van enkele weken een paar niet tegen hebt gehad en een ander paar zelfs twee keer of nog vaker.
  • Eerlijke verdeling van de eventuele stilzit rondes.

 

De keerzijde van dit alles is, dat de wedstrijdleiding (ruim) vooraf moet weten wie er wel en wie er niet komt.

Het overgrote deel van de leden komt bijna elke clubavond, hetzij op maandagavond, hetzij op woensdagavond, dan wel beide avonden.

Het handigste daarbij is, dat de wedstrijdleiding er vanuit gaat dat elke paar dat nu wekelijks meedoet met de competitie er ook telkens er is, tenzij het zich tijdig heeft afgemeld.

 

Hoe en wanneer kun je je afmelden?

 

In het algemeen geldt; hoe eerder je dat doet, hoe makkelijker het is voor de wedstrijdleiding,  maar in elk geval zeker voor 17:00 uur op de speelavond waaraan je mee doet.

(noodsituaties zijn uiteraard altijd voorbehouden)

Ook is het voor de wedstrijdleider van belang om te weten of het gehele paar afwezig is

en indien dit niet zo is of de andere speler graag met een invaller wil spelen.

In zo’n geval is het zeer zeker van belang, om dit zo spoedig mogelijk te doen.

De wedstrijdleiding is dan immers in staat om singles met elkaar in contact te brengen.

(dit uiteraard in overleg met de betreffende personen)

 

Er komen de volgende afmeld mogelijkheden:

 

Als je al ruim (7 dagen) van te voren weet dat je een of meerdere keren niet aanwezig kunt zijn, dan is het meest voor de hand liggend dat te vermelden in het afmeld register (dit ligt altijd op de tafel van de wedstrijdleider) en dit zeer zeker als alleen een van de partners niet aanwezig is en de andere graag met een invaller wil spelen.

 

In alle andere gevallen  bij voorkeur via de website of per mail, dan ligt het voor beide partijen vast.

 

Voor afmeldingen op het (aller) laatste moment, is tot 17:00 uur van de betreffende speelavond het gsm nummer bedoeld,  alsmede bij de vraag naar mogelijk invallers.

 

Wij behoren niet tot de groep van regelmatig terugkomende spelers, wat dan ?

 

In zo’n geval geldt precies het omgekeerde van bovenstaande: Op tijd aanmelden !

Ook kun je jezelf  aanmelden als potentiële invaller voor een clubavond. 

 

Wanneer gaat deze regeling in ? 

 

Het eerder genoemde ranking systeem gaat in na het tweede blok van elk 5 speelavonden, dus voor de maandagcompetitie is dit 18 november en voor de woensdag is dit 20 november.

Voor een goed verloop hiervan is het wel nodig, dat alle spelers gewend zijn aan het afmeld systeem.

Om dit gewenningsproces te helpen, stellen wij voor om tijdens de eerste periode (de komende 5 avonden) deze afmeld regeling vrijwillig toe te passen.

Vanaf het tweede blok geldt de afmeld regeling, waarbij de wedstrijdleiding zeker nog heel coulant zal zijn bij eventuele “missers”.

 

Met ingang van het "derde blok” (vanaf dan is er geen sprake meer van een blok !) geldt de afmeldplicht.

 

Heeft u nog vragen ?

 

Als u nog vragen heeft over de afmeld procedure, stel ze dan gerust aan de wedstrijdleiding of  aan een van de bestuursleden,

 

Met vriendelijke groet,

 

Wedstrijdleiding ABC De Peel