Najaarsvergadering

 

Agenda Najaarsvergadering 04-09 -2019.

Aan alle leden van A.B.C. de Peel.

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de najaarsvergadering  2019.
Deze wordt gehouden op woensdag 4 september in zaal Zegers.

Aanvang 19.30 uur.
 

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Competitievoorstellen seizoen 2019 – 2020 .
    a. mededeling en info m.b.t 4-tallencompetitie.
    b. voorstel parencompetitie
  4. Jaaroverzicht secretaris.
  5. Rondvraag. 
  6. Sluiting.

 

Daarna vrij bridgen

Namens het bestuur,

Jan Jaspers
(secretaris)