Contributie 2020
Geplaatst op woensdag 15 januari 2020 - 22:42

De contributiebedragen voor het jaar 2020 zijn als volgt:

 

Voor degenen die alleen bij onze club lid zijn bedraagt de contributie 60 euro p.p.

Is men lid van 2 bij de Bridgebond aangesloten clubs, dan bedraagt de contributie 49 euro p.p.

Is men lid van 3 bij de Bridgebond aangesloten clubs, dan bedraagt de contributie 45 euro p.p.

 

Gelieve het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL47 RABO 0107 0695 55 ten name van Bridge Club Best, bij omschrijving svp uw naam vermelden.

 

Met vriendelijke groet, uw penningmeester

Peter Ritz