Wedstrijdreglement

De belangrijkste bepalingen uit het wedstrijdreglement zijn:

 

 1. Als beide spelers van een paar niet aan een zitting kunnen deelnemen kunnen ze zich door een ander paar laten vervangen. Zij moeten dit melden voor 17.00 uur op de dag voor de wedstrijddag. Men moet bij verhindering van een of beide spelers zelf voor vervanging zorgen.
 2. Indien een speler van een paar verhinderd is aan een zitting deel te nemen is de overblijvende speler gerechtigd met een invaller te spelen.
 3. Een paar gevormd uit vertegenwoordigers van 2 bridgeparen van de club kan slechts een bridgepaar vertegenwoordigen en voor dat ene paar een score toegewezen krijgen. Men zal voor de aanvang van de zitting bekend moeten maken voor welk paar men uitkomt. Dat paar krijgt de behaalde score. Het andere paar dat niet vertegenwoordigd is krijgt de score van een niet aanwezig paar.
 4. Regeling m.b.t. afwezigheid:
  1. Een paar dat zonder kennisgeving weg blijft, krijgt voor die zitting een score van maximaal 35%
  2. Een paar dat wegens geldige en tijdig gemelde reden weg blijft, krijgt voor deze zitting een gemiddelde score met een maximum van 47,5%.
  3. Betreft het een 2e verzuim binnen dezelfde competitieronde of betreft het de laatste zitting van deze competitieronde dan  krijgt het betreffende paar een score toebedeeld van het gemiddelde min 10%, met een maximum van 42,5%.
  4. Indien een paar 3 of meer zittingen in 1 competitieronde is weg gebleven dan degradeert dit paar ongeacht het behaalde resultaat in deze competitieronde .
 5. Regeling m.b.t invallen:
  1. Wanneer een van de spelers van een paar wordt vervangen door een invaller wordt de behaalde score zonder boven of ondergrens toegepast.
  2. Wanneer een volledig paar in een zitting door invallers wordt vervangen, krijgt het bij de berekening van de competitiestand een maximale score van 55%.
  3. Een invallend paar kan nooit promotie bewerkstelligen, wel degradatie voorkomen .