Nieuwe Spelregels met ingang van 4 sept 2017

 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen

 

De dummy mag voortaan trachten elke onregelmatigheid te voorkomen en niet alleen een

onregelmatigheid door de leider. De dummy moet ervoor zorgen dat de leider zo mogelijk

bekent.

De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenstanders en tegenspelers mogen

hun hand niet aan de dummy laten zien.

 

Ongeoorloofde informatie in verband met een strafkaart is nu specifiek geregeld. Zolang een

strafkaart op tafel ligt is elke informatie m.b.t. de strafkaart voor beide partijen geoorloofd.

 

Wanneer beide partijen in dezelfde slag verzaakt hebben is het niet meer mogelijk dat de

ene verzaking voldongen is en de andere niet.

Of beide verzakingen moeten worden hersteld, of ze zijn beide voldongen.

 

Na een claim mag voortaan worden doorgespeeld als alle vier spelers daarmee instemmen.

Het resultaat na doorspelen is dan geldig, de claim speelt geen rol meer.

Wanneer een speler claimt of slagen afstaat is hij voortaan verplicht zijn kaarten te laten

zien.

 

Scorefouten kunnen nu ook nog na de formele correctieperiode worden gewijzigd, maar

alleen als de wedstrijdleider er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van overtuigd

is dat er een fout is gemaakt. Daarvoor is dan wel de toestemming nodig van de toernooiorganisator.

 

Spelers mogen andermans kaarten nu ook aanraken met toestemming van de tegenstanders.

 

Het is niet toegestaan om te proberen een fout antwoord uit te lokken door onnodig

(door) te vragen naar de afspraken van de tegenstanders.

 

Bij een onbedoelde bieding is het criterium ‘denkpauze’ niet meer in de tekst opgenomen.

Er staat nu expliciet dat er geen sprake mag zijn van concentratieverlies of verandering

van gedachten.

 

Het begrip vergelijkbare bieding is geïntroduceerd.

Als een speler een onvoldoende bod of bieding voor de beurt vervangt door een vergelijkbare bieding dan zijn de consequenties minder groot dan in de huidige spelregels.

Een bieding die een ingetrokken bieding vervangt, is een vergelijkbare bieding als ze:

1. dezelfde of een gelijkaardige betekenis heeft als (die van) de ingetrokken bieding,

of

2. een deelverzameling vormt van de mogelijke betekenissen van de ingetrokken bieding,

of

3. hetzelfde doel heeft (bijvoorbeeld een vraagbod of een relaybod) als die van de ingetrokken bieding.

De voorspeelbeperkingen van artikel 26 zijn eenvoudiger geworden. Als er sprake is van

een vergelijkbare bieding zijn er geen voorspeelbeperkingen.

Is dat niet het geval dan is het criterium of een door de ingetrokken bieding aangeduide kleur in het reglementaire bieden alsnog is of wordt aangeduid. Voor die kleur of kleuren geldt dan geen voorspeelbeperking.

Je open bijvoorbeeld voor de beurt een Muiderberg 2 en nadat de rechtertegenstander

1 heeft geopend volg je nu met 1.

De schoppenkleur is nu in het reglementaire bieden aangeduid en als je nu tegenspeler

wordt kan de leider geen voorspeelbeperking in schoppen opleggen.