Spelregels

1 01-04-2016

"Te snel uitwaaieren" (Zie hoofdstuk 6 Gids voor Bridge)

2 01-05-2016

Ongeoorloofde informatie "De bewegende hand boven het biedbakje" (Zie hoofdstuk 5 Gids voor Bridge)

3 04-05-2016 (Arbitrage) Aan de bridgetafel kennen wij geen opzettelijke overtreding.
4 01-06-2016 De Stop- en Alert-regel (Zie ook hoofdstuk 5 van de Gids voor bridge)
5 13-09-2016 De voldongen verzaking (Zie ook hoofdstuk 7 van de Gids voor bridge)
6 02-10-2016 Onvoldongen verzaking (Zie hoodstuk 7 Gids voor bridge en/of art.62 spelregelboekje)
7 01-11-2016 Rechten en plichten van de dummy (Zie hoofdstuk 6 Gids voor bridge)
8 01-12-2016 De leider mag (niet) altijd nog veranderen.(Zie hoofdstuk 6 Gids voor bridge)