Algemene clubgegevens

Aantal leden: 47
Datum oprichting: 15-01-1993
Datum toetreding: 12-10-1993
Oudste lid: C.A.M. Verheijen-Oomen 07-04-1932
Jongste lid: M.C. Beynon 13-11-1977
Gemiddelde leeftijd: 73,1
Verhouding man/vrouw: 45/55
Gemiddeld aantal MP: 7.472
Gemiddelde rating: 698

Speellocatie

Café Het Wandelbos
Zwartvenseweg 25
5044 PA TILBURG
013-5366663

Speeldagen

vrijdagavond (Aanvang: 20:00)