Privacyverklaring

 

Beste leden van BC De Langstraat
In verband met de Europese wet- en regelgeving is iedere vereniging verplicht om de privacy van de leden te respecteren. Ook BC De Langstraat hecht veel waarde aan de naleving van deze privaryregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679).
Met uw instemming willen wij er zorg voor dragen dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
Hoe willen we dit organiseren? 1. Ieder lid krijgt van alle leden van de vereniging een beperkt overzicht van persoonsgegevens (voornaam, achternaam, woonplaats en telefoonnummer). 2. De leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor verenigingsdoeleinden en niet delen rnet niet leden. 3. Bestaande leden stemmen in met de privacyverklaring van BC De Langstraat en kunnen (schriftelijk/digitaal) reageren als dit niet akkoord is. 4. Nieuwe leden geven akkoord op de privacyverklaring van BC De Langstraat en geven dit aan op het inschrijfformulier bij aanvang van het lidmaatschap.
De privacyverklaring van BC De Langstraat is als bijlage toegevoegd.
Mocht u bezwaar hebben met betrekking tot bovenstaande dan ontvangen we graag per omgaande een reactie,
Met vriendelijke groeten, bestuur BC De Langstraat