de 50 van Sprang 12 januari 2019
Geplaatst op maandag 15 oktober 2018 - 09:20

Secretariaat     A. Slinger

                        Heggewikke 44

5161 XT Sprang-Capelle

tel. 0416 281175

email: henkslinger@ziggo.nl

 

 

 

Bridgeclub de Honneur Sprang Capelle organiseert op zaterdag 12 januari 2019 voor de 22e keer de:      

                        ------------50 VAN SPRANG----------

  Lokatie: Dance Wing Studio, Frankrijkstraat 5, 5171 PR Kaatsheuvel.

 

Programma:

 aanmelden 09.15-09.45 uur.

                            Aanvang 1e zitting 10.00 uur.

                            Einde drive rond 17.30 uur, waarna de prijsuitreiking.(alle prijzen in natura)

Wedstrijdleider:

Dhr. Ger. Joosten.(meesterpunten volgens de geldende regels)

                                    Systeemkaart verplicht.

Inschrijving:

Het inschrijfgeld, 45,00 euro per paar (inclusief welkomstkoffie-thee en lunchbuffet) dient u zelf over te maken op rekening NL28 RABO 0141081007 t.n.v. BC de Honneur Sprang Capelle. hierbij de namen van beide spelers in de omschrijving vermelden.

 

De betaling is tevens uw inschrijving. De inschrijving sluit op woensdag 19 december of  bij het bereiken van het max. aantal inschrijvingen..

Mocht u op het laatste moment verhinderd zijn zorg dan zelf voor invallers. Het inschrijfgeld wordt niet terug betaald bij afwezigheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het inschrijfformulier volledig ingevuld opsturen naar:

Dhr. Ger Joosten, Montfortanenlaan 90, 5042 CX Tilburg

 email;  gerber.joosten@freeler.nl

 

  1. Dhr/Mevr……………………………………………….Nr.NBB………………

 

Email adres en tel.nr.:…………………………………………….speelt met:

 

Dhr/Mevr……………………………………………….Nr.NBB,……………………...

 

Email adres en tel.nr.………………………………………………………...

(Indien geen Email adres, dan graag uw volledige adres gegevens!)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Datum,..................................Handtekening,…………………………………………….