Bankrekeningnummer BCU

Voor het betalen van de jaarlijkse contributie is het rekeningnummer van de bank:

NL12 RABO 0152.0479.21 t.n.v. Bridge Club Udenhout