Invallerslijst

Er is geen aparte lijst van invallers; de namen en telefoonnummers van invallers is verwerkt in de ledenlijst. De leden die kunnen en willen invallen staan aangegeven in de kolom "Inval", de invallers die geen lid zijn staan in een aparte tabel onderaan de ledenlijst.

Leden van een driemanschap die zijn uitgeroosterd mogen ook invallen, op dezelfde speeldatum en zelfs in dezelfde lijn.

De ledenlijst is te bereiken via een aparte menuknop en te openen na inloggen.