Opbrengst clubkascampagne van de RABO-bank
Geplaatst op maandag 5 november 2018 door Kees de Kort

De Clubkascampagne 2018 van de RABO-bank heeft onze club een bedrag opgeleverd van € 292,50. In tegenstelling tot eerdere jaren was er geen feestelijke bijeenkomst van alle betrokken verenigingen, maar kwam een afvaardiging van de RABO-bank het resultaat meedelen ten huize van de betreffende penningmeesters. Dit gebeurde in de vorm van een groot-model cheque (A3 formaat). Onze penningmeester Ad Witlox heeft deze reuzecheque  vol trots aan de deelnemers van de dinsdag- en donderdagcompetitie laten zien.

 

Namens Ad en het hele bestuur dank aan alle leden die door het uitbrengen van hun stem een bijdrage hebben geleverd aan dit mooie resultaat.