Overlijden Jan Konings
Geplaatst op zondag 3 november 2019 door Herman Rooney

Na een betrekkelijk kort ziekbed hebben wij afscheid moeten nemen van Jan Konings, actief en gewaardeerd lid van onze vereniging. Hij overleed op 1 november 2019 in de veel te jonge leeftijd van 71 jaar. Jan was onder meer voorzitter van de werkgroep die in 2018 voorstellen heeft ontwikkeld om het beleid en de financiën van onze vereniging aan te passen aan de eisen van deze tijd. 

Onze gedachten gaan uit naar Diny, eveneens lid van onze vereniging en naar de kinderen en kleinkinderen.

 

Namens het bestuur

 

Herman Rooney

secretaris