Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Herman Rooney
013-5112503
Clubcoordinator nieuwe leden
Kees de Kort
06-10150009
Voorzitter
Huub Hannen
013-5112439
Vice-voorzitter
Ad Witlox
013-5110183
Secretaris
Herman Rooney
013-5112503
Penningmeester
Ad Witlox
013-5110183
Bestuurslid
Greetje Bik-Put
013-5112235
MP-administrateur
Frans Bik
013-5112235
Ledenadministrateur
Henny van de Ven-Schellekens
06-38323633
TC-voorzitter
Herman Rooney
013-5112503
TC-lid
Frans Bik
013-5112235
TC-lid
Ton van Hassel
013-5114007
TC-lid
Hanneke Huijben-van der Aa
013-5112236
TC-lid
Thieu van Beijsterveldt
013-5111102
Webmaster
Herman Rooney
013-5112503
Webmaster
Kees de Kort
06-10150009
Contactpersoon NBBR
Frans Bik
013-5112235
Contactpersoon NBBR
Herman Rooney
013-5112503
Beheerder uitslagenservice
Frans Bik
013-5112235
Beheerder uitslagenservice
Hanneke Huijben-van der Aa
013-5112236
Beheerder uitslagenservice
Herman Rooney
013-5112503