Geschiedenis Internos
Geplaatst op dinsdag 7 augustus 2012 - 12:06

 

Historie Bridgeclub Internos 40 jaar
Oktober 2011

• Op 1 oktober 1966 werd Internos opgericht nadat het toenmalige doktersechtpaar van Tuyn het initiatief nam tot oprichting van een Kaatsheuvelse bridgeclub.
Al snel kreeg het echtpaar van Tuyn medeoprichters zoals de echtparen van de Garde en Bosman alsmede de heren Rutten en Coolen. Laatst genoemde zou de eerste voorzitter worden.
• Het bridgeclubje van 12 thuis spelende personen groeide in korte tijd uit naar een bridgeclub met 40 leden.
En de naam Internos ? Komt uit het Latijn en staat voor “onder ons”.
• In de begin fase werd de contributie op f 2,- p.p./maand gesteld.
Tijdens de officiële presentatie beloofde het bestuur aan zijn leden de contributie te verlagen naar f 5,- p.p./kwartaal en f 7,50 /echtpaar/kwartaal.
• In oktober 1966 werd in Restaurant Leon met een competitie gestart.
• Op 25 november werd er ook al een wekelijkse cursus van 12 avonden gestart. Gegeven door de heer Bogears uit Tilburg.
• Metaalhandel Bressers en Martini-Rossini waren onze eerste sponsors.
Zij stelde 24 sets speelkaarten ter beschikking.
• Op de eerste algemene ledenvergadering van 1967 werden de leden op de hoogte gebracht van “ballotage mogelijkheid” op nieuwe leden. Als er te minste 3 leden binnen 14 dagen bezwaar maakte tegen een nieuw lid, besliste een algemene ledenvergadering of het nieuwe lid wel/niet lid mocht worden van Internos.
• In september 1968 werd de competitie in de Drie Kabouters gestart.
Vanwege de beperkte ruimte werd besloten het aantal leden op maximaal 60 te stellen en indien noodzakelijk een ledenstop in te stellen.
• In 1971 werd het zaalprobleem opgelost door in de bovenzaal van hotel De Kroon te gaan bridgen. De competitie kon van 2 naar 3 lijnen uitgebreid worden.
• Er werd in het seizoen 1971/72 regelmatig geklaagd dat er vooral in de laagste lijn leden wegbleven. Dit leidde tot een wijziging van het promotie / degradatie beleid om de doorstroming van de lage naar de hoge lijnen te bevorderen. Indien minder dan 50 % van elke ronde met of zonder invaller competitie werd gespeeld, volgde degradatie. Men kon alleen promoveren indien men minimaal 50 % van elke ronde met eigen partner gespeeld had. Met een invaller kon men maximaal 50% scoren.
• Door onenigheid met de directie van De Kroon moest het bestuur naar een andere locatie uitkijken.
In september 1973 startte de competitie in de zaal van Piet van Dun.
De jaarcontributie werd op f 20,- p.p. gesteld.
• Het leden aantal was In 1973 naar 42 personen teruggelopen en er wordt melding gemaakt dat het bridge-peil in de loop der jaren niet of nauwelijks was toegenomen. Er ontstaat dan ook een levendige discussie of Internos zich bij de NBB moest gaan aansluiten. Een aantal leden verwachten een verharding van de wedstrijd mentaliteit en wensten het gezelligheids bridgen te handhaven.
Enkele leden dreigen zelfs bij toetreding bij de NBB een nieuwe vereniging op te gaan richten.
Er wordt besloten om een tweede groep binnen Internos te vormen.
Eenmaal per veertien dagen wordt er competitie gebridged en de tussen liggende vrijdagen wordt er vrij gebridged.
In 1974 werden er 45 leden bij de NBB ingeschreven. Tot grote verrassing van het bestuur bleek er onder deze 45 leden het 25.000 ste lid van de NBB te zijn.
Het bondsbestuur besloot dat het lot moest bepalen wie de gelukkige bij Internos zou worden.
Op 11 september 1973 werd in de Steenbakker door bondsvoorzitter Krammer onder toeziend oog van de voltallige bridgetop het 25.000 ste NBB-lid getrokken. De Internos leden Smits en Rutten werden het net niet.
Zij werden ingeschreven als lid 24.999 en 25.001.
Het lot viel wel op Jan Hoevenberg hij mocht de geschiedenis ingaan als het 25.000 ste lid van de NBB en hij heeft er naast vermeldingen in het NBB-blad Bridge en lokale weekbladen met foto’s ook nog een mooie herinneringsbokaal aan overgehouden.
• In oktober 1976 is het eerste grote jubileum van Internos.
N.a.v. dit jubileum organiseerde men een open bridgedrive in het restaurant van de Efteling waar 88 paren aan deelnamen. Deze drive zou later nog vele jaren als Efteling-drive herhaald gaan worden.
Op 5 november werd met een feestavond met bingo en dansen in de Heibloem in de Moer het 10 jarig jubileum gevierd.
• Internos begint vanaf nu in ledenaantal te groeien.
In september 1976 startte de competitie nog met slechts 40 leden maar door een ledenwerf actie groeide het aantal uit naar 62 aan het eind van het seizoen 1976/77. Het getuigde toch wel van een vooruitziende blik van het bestuur welk in 1968 een ledenstop bij het bereiken van 60 aankondigde deze in 1977 bereikte.
• Mede door het lidmaatschap van de NBB moest de jaarcontributie van fl. 27,50 in 1974 naar fl. 40,- in 1976 verhoogd worden.
• In de zaal van Piet van Dun werden op de vrijdagen regelmatig bruiloften en partijen gehouden waardoor de bridgeavond verplaatst moest worden.
Voor de speelavonden vond Internos in het seizoen 1976/77 in restaurant de Horst een nieuw onderkomen maar in november 1978 verhuisde Internos al weer naar het cultureel centrum de Zidewinde in Sprang-Capelle.
• In 1979 overlijd vrij plotseling één van de medeoprichters en wedstrijdleider dhr. Rutten.
• Na 1979 komen er een aantal stabiele jaren in de Zidewinde.
Het ledental blijft lang net onder de 60 leden steken doch in 1983/84 loopt het ledenaantal weer terug.
• Bridgen op de vrijdagen is minder in trek geworden.
Leden willen liever naar de woensdag of donderdag avond verhuizen.
Dit kan niet in de Zidewinde.
Dus maar weer op zoek naar een ander accommodatie.
Deze wordt mede door aangeven van Annie Hoevenberg in de Vossenberg gevonden.
I.v.m. activiteiten in de Vossenberg op de donderdagavonden, wordt er vanaf dat moment op de woensdagavonden gebridged. Tevens wordt door de wedstrijdleider een nieuwe stijl competitie gelanceerd waarbij er in het seizoen 1984/85 voor het eerst meesterpunten aan de NBB worden doorgegeven. Lang was dit door de leden geblokkeerd omdat de kosten hiervan te hoog werden bevonden.
• Het verblijf in de Vosseberg is slechts van korte duur.
In september 1986 wordt de competitie in de Eenhoorn in Loon op Zand gestart.
Er wordt een grote ledenwerfactie gestart waardoor aan het eind van het seizoen 1986/87 het ledental weer terug komt op 60.
In juni 1987 verlaat na 11 jaar en veel energie in Internos gestoken te hebben het echtpaar Verloop, de vereniging. Zij en het echtpaar van Tuyn krijgen voor hun inzet vanaf de oprichting van Internos een speciaal ontworpen tegel.
• Na er voor gespaard te hebben, wordt het 25 jarig jubileum in hotel het Lido te Knokke-Heijst met overnachting op spetterende wijze gevierd.
• Het magische getal van 100 leden wordt in 1992 bereikt.
• In 1996 wordt het 30 jarig lustrum wederom met een weekend gevierd.
Nu in hotel Days Inn te Best.
Als de competitie in september van dat jaar in de Werft start, heeft men eindelijk weer een eigen home in Kaatsheuvel.
• Het echtpaar van Tuyn neemt in 2001 na 34 jaar lidmaatschap afscheid van Internos. Mede door hun initiatief en inzet was hun “onder ons” bridgegroepje tot een volwaardige Internos bridgeclub uitgegroeid.
• Met de verhuizing naar de Werft is er ook weer ruimte voor ledengroei en in 2001 bereikt Internos met 143 zijn maximale ledental tot nu toe. Hierna wordt maximale aantal leden op 140 gesteld. (5 lijnen van 14 paren)
• Het digitale tijdperk treedt in 2001 in werking met de aanschaf van het bridge mate systeem van de NBB welke in 2005 een up grade krijgt waardoor direct na het afsluiten van de competitie-avond de uitslag te presenteren is.
• In de zomer van 2003 komt plotseling de zittende voorzitter Ted Pijnenburg te overleden. Met 14 jaar is zij de langst zittende voorzitter geweest.
• In oktober 2006 zijn we blij dat Internos 40 jaar bestaat en al weer 10 jaar in de Werft kunnen bridgen. Het leden aantal van 126 is gezien de huidige omstandigheden waarbij overal in den landen het ledenaantal terugloopt, niet slecht te noemen.

• In oktober 2011 heeft Internos met 120 leden het 45 jarig jubileum gevierd bij 't   Moaske in de Moer.

• 10 oktober 2015 is Internos verhuisd naar het "Klavier" met 97 leden.

• 1 oktober 2016 is het 50 jarig bestaan gevierd in het 'Klavier", aantal leden is nu 108, 8 leden ontvingen een oorkonde voor het lidmaatschap van 25 jaar of langer.

Laurent Goossens ontving de "Kei" onderscheiding van de NBB.