Toelichting op NBB Clubranking
Geplaatst op woensdag 7 augustus 2019 - 11:25

 

Voorstel aan het bestuur van Bridgeclub Internos

 

Voorstel aan de leden van Bridgeclub Internos

 

 

 

Advies voor invoering NBB-Clubranking m.i.v. seizoen 2019-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

NBB-Clubranking

Van opkomstplicht naar afmeldplicht

 

Inleiding

De NBB-Clubranking is een hulpmiddel voor het organiseren van een clubcompetitie.

Het systeem is al meerdere jaren beschikbaar en momenteel wordt door 30% van de bridgeverenigingen gebruik gemaakt van het genoemd systeem.

Het belangrijkste veranderelement is het vervallen van de opkomstplicht.

 

Op 8 Mei jongstleden zijn wij (Laurent Goossens en Jaap Volkers) uitgenodigd door de Nederlandse Bridgebond. Het doel van deze bijeenkomst was informatie op te halen bij de expert op dit gebied, Marc van Beijsterveld. Marc is werkzaam bij de bridgebond en daarnaast ervaringsdeskundige met de BC Goirle.

Tijdens deze informatiebijeenkomst is gebleken dat de NBB-Clubranking inmiddels het stadium van “Proofed Technology” heeft bereikt. Het programma lijkt gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren. Het gebruik is kosteloos.

Daarnaast heeft Marc goede ervaringen met het gebruik van NBB-Clubranking.

 

Waarom invoeren?

In het huidige systeem spelen we zes ronden van vijf zittingen waarna promotie en degradatie plaatsvindt. Het systeem is statisch van karakter omdat vijf zittingen in een ronde in dezelfde samenstelling wordt gespeeld. Om zoveel mogelijk gespeelde resultaten te verkrijgen is er min of meer sprake van een opkomstplicht. Het laatste kan als belastend worden beschouwd omdat het verkrijgen van een invaller een ware zoektocht is gebleken.

Het spelen met een invaller of tijdig afmelden kan leiden tot arbitraire scores die meer vragen oplevert dan dat zij de oplossing dient.

Deze vervangende scores komen frequent voor omdat de leden legitieme (en soms minder legitieme) redenen kunnen hebben op afwezigheid. Met name de beschikbaarheid van veel vrije tijd in combinatie met vakantieplanning knelt met de “opkomstplicht”.

 

Resumerende de voordelen op een rij:

 • Van opkomstplicht naar afmeldplicht;
 • Arbitraire scores vervallen;
 • De lijnindeling is dynamischer, zij veranderen wekelijks;
 • Invallers kunnen meedoen op basis van hun eigen ranking;
 • Nieuw gevormde paren kunnen op sterkte worden ingedeeld;
 • Het clubkampioenschap wordt automatisch bepaald a.d.h.v. gemaakte keuze;
 • Deelname aan de externe clubkampioenschappen worden mogelijk gemaakt.

               Nadelen op rij:

 • Elke verandering roept weerstand op en vraagt om een gewenningsperiode;
 • Op basis van ervaring bij andere verenigingen, de opkomst daalt met circa 10-15%;

Genoemd nadeel kan ook positief worden benaderd. Het geeft ruimte voor ledengroei waardoor de kostenbelading per gemiddeld lid zal gaan dalen.

 

 

NBB-Clubranking nader uitgelegd

Om te beginnen met NBB-Clubranking moeten alle leden en paren (driemanschappen) worden

gerankt. Deze exercitie is reeds uitgevoerd op basis van de laatste zes zittingen en inmiddels inzichtelijk gemaakt op de Clubsite (let op de ranking is ingedeeld op drie lijnen, de intentie is en blijft om vier lijnen te handhaven).

Voor nieuwe paren of leden neem de TC een beslissing aangaande de ranking bepaling.

Bij bestaande leden in een nieuwe samenstelling is de ranking op basis van de optelsom van de individuele rankings.

Voorbeeld 1; Peter Damen speelt met Wim Mutsaers; 83,3 + 81,9 = 165,2. Indeling zal geschieden in de A -lijn.

Voorbeeld 2; Peter Damen speelt met Adriaan Eijsvogels, de partner van Peter Damen is verhinderd eveneens de partner van Adriaan Eijsvogels. Zij vinden het leuk om bij gelegenheid met elkaar te spelen. De ranking is als volgt 83,3 + 57,5 = 140,8, indeling zal waarschijnlijk geschieden in de B-lijn.

Voorbeeld 3; Peter Damen speelt met invaller Marri Hendriks. De TC bepaalt de begin ranking van Marri Hendriks op 80,0. De paar ranking wordt dan 83,3 + 80,0 = 163,3. Indeling zal geschieden in de A-lijn. Mocht Marri Hendriks eerder zijn ingevallen dan is zijn ranking reeds bepaald.

 

Clubcompetitie met ranking

De indeling op basis van de ranking gaat op een heel andere manier. De groep waarin je speelt en het percentage dat je haalt worden omgezet in ratingpunten. Dat gaat volgens deze tabel:

 

%

A

B

C

D

63,50

100

90

80

70

56,75

90

80

70

60

50,00

80

70

60

50

43,25

70

60

50

40

36,50

60

50

40

30

 

De genoemde waarden zijn de ijkpunten, scores er tussenin worden volgens lineaire schaal beloond.

De resultaten die een paar in de vorige avonden heeft gehaald, bepalen grotendeels in welke groep het zal spelen. Het advies is om de laatste vier scores te gebruiken.

Alle groepen zijn op een avond zoveel mogelijk even groot. (bijvoorbeeld 56 paren zijn vier groepen van 14 paren). Daarnaast gaan we het principe hanteren dat bij een ongelijke verdeling de groepen in de hoogste lijnen toenemen. Dit ter bevordering om op het hoogste niveau te acteren.

Voorbeeld; Opkomst is 58 paren, de indeling is als volgt; A-lijn 16 paren en de B,C,D lijn ieder 14 paren.

Mocht de opkomst onverhoopt (vakantieperiode) erg laag zijn dan wordt het aantal lijnen geminderd. Voorbeeld opkomst 42 paren resulteert in een A, B, C lijn van elk 14 paren.

 

Nogmaals promotie en degradatie vinden wekelijks plaats op het voortschrijdend gemiddelde van de laatste vier prestaties. De ranking heeft een dempend effect omdat je score feitelijk maar voor ¼ meetelt.

 

 

 

Clubkampioenschap

Het clubkampioenschap kan worden berekend voor paren (driemanschappen) en op individueel niveau. Tevens kan een beloning volgen voor de grootste stijger in een bepaalde periode, het laatste om ook de lagere lijnen in competitie te brengen.

Het clubkampioenschap kan op twee verschillende manieren worden gespeeld;

 1. Op basis van een gemiddelde ranking over alle prestaties met een bepaalde minimum opkomstplicht (bijvoorbeeld 18 van de 30);
 2. Op basis van de beste aantal rankingen, bijvoorbeeld 18 van de in totaal 30 zittingen.

Advies is te starten met variant 1.

 

Namens de Technische commissie

Leo Aarts

Jaap Volkers

Peter Damen

 

19 juni 2019