Opzeggen lidmaatschap

 

Het opzeggen moet gebeuren vóór 1 september (begin nieuwe verenigingsjaar).
Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door een schriftelijke mededeling aan de secretaris van de vereniging. Onder schriftelijke mededeling wordt tevens verstaan een e-mailbericht.
De secretaris is Leo van Lieshout, adres: van Hessen Kasselstraat 43, 5051 CE Goirle.
email: bcgoirle.bestuur@gmail.com
 
E.e.a. in overeenstemming met artikel 5/Huishoudelijk Reglement en artikel 7/Statuten.