Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Tineke Rijs-Rossou
06-17109431
Secretaris
Leo van Lieshout
013-5344535
Penningmeester
Gerhard Kramer
013-4635471
Bestuurslid
Gerry Rotteveel
013-8228415
TC-voorzitter
Marc van Beijsterveldt
06-24256274
TC-lid
Nico van de Gevel
013-2111439
Competitieleider extern
Pim Mesker
073-6415284
Webmaster
Eric van Poppel
013-5300841