Afmelden

Afmelden kan tot uiterlijk zondag 18.00 uur alleen per e-mail op het volgende e-mail adres: 

bc013@kpnmail.nl

U ontvangt altijd een bericht van ontvangst!

Bij calamiteiten daarna telefonisch op nummer 06-14627297 (Lia Smeets).

Graag bij afmelden aangeven wie je invaller is. De invaller moet bij voorkeur gekozen worden uit de invallerslijst.