Contributie

De contributie voor het bridge-seizoen 2019/2020 bedraagt € 100,00. Dubbelleden betalen € 92,50.

Dit bedrag overmaken op rekening nummer NL 30 INGB 0006054996 t.n.v.