Wedstrijdreglement

 

        

WEDSTRIJDREGLEMENT Tilburgse Bridge Kring Goirle.

 

 1. In elk seizoen worden er maximaal 7 competitie-rondes gespeeld. De rondes omvatten elk 4 zittingen. De zittingen vangen aan om 19.45 uur.

 2. Voor het seizoen 2018/2019 wordt er vooralsnog in één lijn gespeeld.

 3. Indien gewenst kan in plaats van een paar ook een trio worden gevormd. Het niet-meespelend lid mag echter nooit invallen voor een paar van dezelfde lijn, wel in een andere lijn.

 4. Clubkampioen is het paar, dat aan het eind van het seizoen het laagste aantal “Victory Points” heeft behaald. Slechts het paar, dat het gehele seizoen in dezelfde samenstelling speelt –afgezien van incidentele invallers- kan clubkampioen worden.

 5. De Victory Points worden toegekend aan het einde van een competitie-ronde.

 6. De stand wordt gepubliceerd op de club-site.

   

   

   Toekenning van Victory Points bij spelen in één lijn :

   

             

 

stand in lijn A

 

 

Vp’s

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

1

3

5

7

9

11

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 1. Wanneer beide partners verhinderd zijn, geldt de score van het vervangende paar als competitie-uitslag voor het niet-spelende paar echter met een maximum percentage van 55 % over het totaal van de te behalen punten van die avond.
 2. Alle spellen van een ronde dienen binnen de daarvoor door de Wedstrijdleider aangegeven speeltijd te worden uitgespeeld. De klok geeft telkens per ronde een duidelijk piepsignaal waarna nog slechts een gegeven aantal minuten speeltijd voor de betreffende ronde beschikbaar is. Er mag dan niet meer met bieden aan een nieuw spel worden begonnen. Indien een spel niet wordt gespeeld toetst men eerst het spelnummer in. Daarna het paarnummer van N/Z. Vervolgens toetst men de 0.  In de Display verschijnt dan niet gespeeld. Aan dit spel worden geen MP’s toegekend.
 3. Indien na het piepsignaal toch met een spel wordt begonnen, dan zal dit spel  beschouwd worden als niet gespeeld en dus geen MP’s worden toegekend.

 

 

   Slemcompetitie

 

 1. de slem-punten worden bepaald door het rekenprogramma van de NBB

 2. nadat een competitie-ronde is uitgespeeld wordt de stand gepubliceerd op de club-site

 

 

    In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdleider

    zonodig in overleg met het bestuur.

 

 

Bestuur Tilburgse Bridge Kring.

Goirle, 16-10-2018