16 november Halderberge

Op zaterdag 16 november wordt er een competitie voor paren gespeeld.
Locatie: Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
Er worden 7 ronden van 4 spellen gespeeld.
Ontvangst vanaf 10.15 uur. Het bridgen start om 11.00 uur. Uitslag en prijsuitreiking
tussen 16.30 en 17.00 uur.
Prijs € 25,00 per persoon.
Voor dit bedrag ontvangt u een versnapering bij ontvangst, de hele dag koffie, thee en
geserveerde dranken, een lunchbuffet inclusief soep en in de namiddag 2 ronden
bittergarnituur.
U ontvangt ook meesterpunten.
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 november 2019 d.m.v. het inzenden van onderstaande
strook naar Gerda Poolman, Spuilaan 4, 4731 NH Oudenbosch of per émail
gerdapoolman@kpnmail.nl en overboeking van het inschrijfgeld op bankrekening
nummer NL92RABO0122554310 t.n.v. Bridgeclub De Goede Luyden te Hoeven.
De inschrijving is pas definitief als aan bovenstaande is voldaan. De inschrijving vindt
plaats op volgorde van ontvangst van de betaling.
VOL=VOL
Nadere informatie bij:
Bridgeclub De Goede Luyden, gerdapoolman@kpnmail.nl…………………………….
Bridgeclub Ups & Downs, liveeke@ziggo.nl……………………………………………..
Bridge Meets, henk.borsje@gmail.com……………………………………………………
Bridgeclub Halderberge, conny.mertens-geers@hotmail.com…………………………
Bridgeclub Oudenbosch, Piet van de Sanden, pvdsanden@kpnplanet.nl……………
Bij afmelding na 9 november 2019 is er geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.
Hieronder a.u.b. de speelsterkte aankruisen:
O Groep A en B (gevorderden)
O Groep C t/m F
O Groep G ( beginners)
HALDERBERGE BRIDGET 4 STICHTING VRIENDEN VAN PAULUS
Heer/mevrouw Heer/mevrouw
Voornaam Voornaam
Achternaam Achternaam
PC/Woonpl. PC/Woonpl.
NBBnummer NBBnummer
Tel.nr. Tel.nr.
Email Email