Album: ALV 2015, 8 oktober. Waardering commissieleden en Erelidmaatschap Dré Gelens