Club-wedstrijdreglement.

Download reglement:

Clubwedstrijdreglement Bridgeclub De Vier Winden

 

 1. Paren-competitie

De competitie vindt plaats in zes rondes van vijf speelavonden volgens een speelkalender die wordt vermeld op de clubwebsite. Het seizoen wordt geopend met de openingsdrive en beëindigd met een einddrive. Tussentijds vinden ook een Kerstdrive en een Vierwindendrive plaats. Deze drives tellen niet mee voor de competitiestand.

 

  2.   Indeling

Er wordt gespeeld in een A-, B- en C-lijn met mogelijkheid tot uitbreiding. Getracht wordt de lijnen even groot te maken met een even aantal paren per lijn. De indeling vindt plaats aan de hand van de eindstand in het vorig seizoen, of van de eindstand in de voorgaande ronde van het lopende seizoen. Nieuwe leden worden door de TC ingedeeld in de laagste lijn. Als het ledental afneemt, kan de TC besluiten dat in twee lijnen of in één lijn wordt gespeeld.

 

  3.   Speelavond

Dinsdag: aanvang: 19.45 uur (aanwezig 19.30 uur).

Per speelavond worden zes series van vier spellen gespeeld met twee minuten wisseltijd tussen de series. De klok geeft een sein dat de laatste vijf minuten van een serie zijn ingegaan. Na dit sein mag het spel waarmee men bezig is, worden afgespeeld, maar men mag niet met een nieuw spel starten.

 

   4.   Telling

Na berekening van de scores worden de plaatsen in een lijn bepaald door de behaalde percentages. De Administrateur Meesterpunten (AMP) is de schakel tussen de administratie van de meesterpunten op het bondsbureau en de individuele clubleden. Na iedere speelavond worden de uitslag en de stand per lijn op de clubsite van de NBB vermeld. Na een ronde van vijf speelavonden staat de eindstand en promotie/degradatie per lijn op de clubsite.

 

  5.  Promotie/degradatie

Na beëindiging van elke ronde van vijf speelavonden vindt promotie /degradatie plaats. Het aantal paren dat promoveert/degradeert bedraagt 25% van het aantal paren in de betreffende lijn rekening houdend met nieuwe combinaties, opzeggingen e.d.

 

  6.  Clubkampioen

 • Aan het eind van het seizoen wordt op de einddrive en op de site bekend gemaakt wie de clubkampioen(en) is (zijn) d.w.z. wie de meeste plaatsingspunten heeft behaald.
 • In het gehele jaar worden er op het eind van elke ronde plaatsingspunten toegekend volgens het schema “Behalen van plaatsingspunten” in bijlage 1. Een paar heeft pas recht op plaatsingspunten, wanneer tenminste drie speelavonden met de eigen partner is gespeeld per ronde van vijf speelavonden.
 • Het paar/de persoon dat/die aan het eind van het seizoen de meeste plaatsingspunten heeft behaald is/zijn de clubkampioen (-en) van dat seizoen. Dit wordt bekend gemaakt op de einddrive.
 • Clubkampioenen worden bijgeschreven op het kampioenenbord. Tevens worden de clubkampioenen van dat jaar met foto gepubliceerd op de clubsite. Deze foto’s worden ook uitgereikt aan deze kampioenen.

 

  7.  Slemkampioen

De TC registreert alle slembiedingen die tijdens één seizoen geboden en gemaakt zijn, geheel volgens de richtlijnen van de NBB. Aan het eind van het seizoen worden de slemkampioenen vermeld op de site en op de einddrive bekend gemaakt en op het kampioenenbord bijgeschreven.

 

  8.  Nieuwe combinaties

Worden uit twee paren uit verschillende lijnen twee nieuwe paren gevormd dan wordt het paar met het hoogste aantal meesterpunten in de hoogste van die twee lijnen geplaatst en het andere paar in de laagste. Nieuwe paren beginnen in de laagste lijn.

 

  9.   Invallersbepalingen en afwezigheid

 • Leden zorgen zelf voor een invaller uit eigen vereniging en melden dit uiterlijk 15.00 uur op de dag van de speelavond bij de contactpersoon van de TC. Is er geen eigen lid beschikbaar dan kan in overleg met de TC een invaller van buiten de vereniging deelnemen.
 • Afwezigheid per paar/per lid voor volgende speelronde(-n) dient te worden aangetekend in het daarvoor aanwezige schrift op de wedstrijdleiderstafel. Ook kan men in dit schrift aangeven of men een partner zoekt of dat men met partner van een rustronde gebruik wil maken.
 • Per ronde moet minstens driemaal met de eigen partner gespeeld worden.
 • Afwezigheid zonder kennisgeving en zonder geldige reden: score wordt 40%
 • Na tweemaal afwezigheid zonder kennisgeving en zonder geldige reden wordt men verzocht de club te verlaten.
 • Afwezigheid met kennisgeving in een serie van vijf zittingen: eerste keer wordt de score 50%; tweede keer maximaal 45%. Als het eigen gemiddelde lager is, wordt dit gemiddelde de score.
 • Als met een invaller wordt gespeeld, is de score maximaal 55% en minimaal 45%
 • Wanneer spelers uit de A- en C- lijn samen spelen, worden zij ingedeeld in de B- lijn.
 • Wanneer spelers uit de A- en B-lijn en uit de B- en C-lijn samen spelen, worden zij ingedeeld in de laagste lijn.
 • De TC bepaalt bij twijfel of bij meerdere inval- combinaties de definitieve indeling.

 

  10.   Combitafel

Indien er in twee verschillende lijnen een stilzittafel is wordt aan een aparte tafel met vier andere spellen gespeeld door de paren die een stilzit hebben, waarbij het paar uit de hoogste lijn altijd NZ zit en het paar uit de laagste lijn OW. Bij drie stilzittafels beslist de TC  in welke lijn de stilzittafel valt. De TC heeft ook de mogelijkheid een invalpaar van buiten de vereniging te vragen en te plaatsen in de lijn die overeenkomt met de sterkte van het invalpaar.

 

  11.  Rustronde

Iedereen krijgt de gelegenheid om één rustronde te gebruiken tijdens een seizoen. Dit moet wel voor de aanvang van de betreffende ronde gemeld worden bij de TC. Men degradeert niet en krijgt geen plaatsingspunten voor het kampioenschap. Indien achteraf blijkt dat na aanvraag van een rustronde toch driemaal met de eigen partner in die ronde is gespeeld dan wordt die ronde als gewone speelronde beoordeeld. Voor de laatste ronde van het seizoen kan er geen rustronde worden aangevraagd.

In geval van een langere aaneengesloten ziekte van een van de spelers van een paar kan de TC een extra rustronde toestaan.

 

  12.  Uitslag

De uitslag wordt met behulp van de bridgemates per computer verwerkt. De uitslag wordt op de speelavond bekend gemaakt en is op de website die avond of de dag erna beschikbaar. In geval van computerstoring moeten de scorebriefjes met de hand ingevuld worden. Die worden dan thuis door de TC verwerkt. Gevolg daarvan is dat de uitslag met enige vertraging op de website komt.

 

  13.  Prijzen

Tijdens de einddrive worden de kampioenen bekend gemaakt. De namen van de kampioenen worden op het kampioenenbord vermeld en zij krijgen als prijs een foto met het kampioenenbord op de achtergrond.

 

  14.  Afmelden

 Men dient zich af te melden in het afmeldschrift op de clubavond of bij verhindering

op de speelavond afmelden voor 15.00 uur bij de door de secretaris bekendgemaakte contactpersoon.

 

  15.  Note

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TC.

 

 

 

 

 

Bijlage: Behalen van plaatsingspunten

 

Plaatsingspunten

 

 

 

Nummer

Lijn A

Lijn B

Lijn c

1

50

40

30

2

48

38

28

3

46

36

26

4

45

35

25

5

44

34

24

6

43

33

23

7

42

32

22

8

41

31

21

9

40

30

20

10

39

29

19

11

38

28

18

12

37

27

17

13

36

26

16

14

35

25

15

15

34

24

14

16

33

23

13

17

32

22

12

18

31

21

11

19

30

20

10

20

29

19

9

Laatste herziening: 13 mrt. 2018 (ALV).