Club-wedstrijdreglement.

 

 

Club-wedstrijdreglement van Bridgeclub " de Vier Winden"

1. PAREN-COMPETITIE

De competitie vindt plaats in series van 5 speelavonden volgens een speelkalender die u kunt vinden op de website.

 

2. INDELING

Er wordt gespeeld in een A-,B- en C-lijn met mogelijkheid tot uitbreiding.

Indeling vindt plaats aan de hand van de in het vorig seizoen behaalde eindstand.

Nieuwe leden worden door de Technische Commissie (TC) ingedeeld en beginnen in de laagste lijn.

Getracht wordt de groepen even groot te maken, én even in aantal.

 

3. SPEELAVOND

Dinsdag, aanvang 19.45 uur stipt (aanwezig 19.30);

6 ronden van 4 spellen en 2 minuten wisseltijd tussen de ronden. De klok geeeft het sein dat de laatste 5 minuten van een speelronde zijn ingegaan.

Het spel waarmee men bezig is mag worden afgespeeld maar men mag niet met een nieuw spel starten. Voert u in het laatste geval in de Bridgemate bij contract + resultaat '0'in, bevestig met "ja".

 

4. TELLING

Na de berekening van de scores worden de plaatsen in een lijn bepaald door de behaalde percentages.

Het bestuur draagt zorg voor de toekenning van meesterpunten bij de NBB volgens de geldende schaal, welke taak is opgedragen aan de (club)-administrateur meesterpunten (AMP).

De AMP is de schakel tussen de administratie op het bondsbureau en de individuele clubleden en is dientengevolge tevens contactpersoon van onze vereniging.

 

5. PROMOTIE/DEGRADATIE

Na beëindiging van elke serie van 5 speelavonden (zittingen) zal promotie/degradatie plaatsvinden.

Het aantal paren dat promoveert/degradeert bedraagt 25% van het aantal paren in de betreffende lijn, inclusief de automatische degradaties n.a.v. nieuwe combinaties en opzeggingen.

Eventuele afronding wordt bepaald door de TC, teneinde even aantallen te behouden in de lijnen.

 

6. PASRONDE

Indien iedereen past tijdens een bieding voert u "pas" in de bridgemate in.

 

7. CLUBKAMPIOEN

- Aan het eind van het seizoen wordt bekend gemaakt wie de clubkampioen is, ongeacht of deze uit de A-, B- of C-lijn komt.

- In het gehele jaar worden er op het eind van elke ronde plaatsingspunten behaald (zie tabel blz. 23).

- Een paar heeft pas recht op plaatsingspunten, wanneer minstens drie keer met de eigen partner is gespeeld per ronde van vijf zittingen.

- Na elke ronde kunnen de leden hun eigen puntenaantal aflezen op het mededelingenbord.

- Het paar met de meeste plaatsingspunten wordt clubkampioen.

 

8. SLEMKAMPIOEN

De TC houdt registratie bij van alle slembiedingen die tijdens de competitie geboden én gemaakt zijn, geheel volgens de richtlijnen van de NBB.

Wekelijks hangt de stand op het mededelingenbord, samen met de uitslag van de voorgaande zitting en de competitiestand.

 

9. NIEUWE COMBINATIES

Worden twee paren uit verschillende lijnen opgesplitst, dan wordt het paar met het hoogste aantal meesterpunten in de hoogste lijn geplaatst. Nieuwe paren beginnen normaliter in de laagste lijn.

 

10. INVALLERSBEPALINGEN EN AFWEZIGHEID

Leden zorgen zelf voor een invaller uit eigen vereniging en melden dit op tijd bij de TC én in het schrift. Is er geen eigen lid beschikbaar kan in overleg met de TC een invaller van buiten de vereniging deelnemen.

 

a. Per ronde moet minstens drie maal met de eigen partner gespeeld worden.

 

b. Afwezig ZONDER kennisgeving: 40%

Na twee maal afwezig zonder kennisgeving en geldige reden, wordt men verzocht de club te verlaten.

 

c. Afwezig met kennisgeving in een ronde van 5 zittingen: eeste keer 50%, tweede keer maximaal 45%, als het eigen gemiddelde lager is wordt de score op het eind van de ronde naar beneden gecorrigeerd.

 

d. Met een invaller wordt er voor de score gespeeld met maximaal 55% en minimaal 45%.

1)   Je komt niet (1e keer 50% maar maximaal het eigen gemiddelde, 2e keer 45% maar  maximaal het eigen gemiddelde)

2)   Je komt wél en speelt met een invaller voor de behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%

3)   Wanneer er spelers uit de A en de C-groep samen spelen worden zij ingedeeld in de B-groep

4)   Wanneer er spelers uit de A en B-groep óf B en C-groep samen spelen worden ze ingedeeld in de laagste lijn. 

 

e. Volgt een lid een kaderopleiding die op de speelavond wordt gehouden, krijgt hij/zij 50% zonder degradatiegevaar en met het recht op behoud van plaatsingspunten.

 

11. COMBITAFEL

Indien er in twee verschillende lijnen een stilzittafel is wordt aan een aparte tafel met 4 andere spellen gespeeld door de paren die een stilzit hebben, waarbij het paar uit de hoogste lijn altijd NZ zit en het paar uit de laagste lijn in OW.

Bij drie stilzittafels beslist de TC in welke lijn de stilzittafel valt.

 

12. RUSTRONDE

Iedereen krijgt de gelegenheid om een rustronde te gebruiken tijdens een seizoen. U moet dat wel voor aanvang van de betreffende ronde gemeld hebben. U degradeert dan niet en krijgt geen plaatsingspunten voor het kampioenschap.

Indien achteraf blijkt dat u na aanvraag van een rustronde toch drie maal met uw partner heeft gespeeld in die ronde, dan komt die rustronde te vervallen en kunt u alsnog degraderen.

Voor de laatste ronde van het seizoen kan er geen rustronde worden aangevraagd.

In geval van aaneengesloten ziekte van een van de spelers kan de TC oordelen een extra rustronde toe te staan.

 

13. UITSLAG

De uitslag wordt per computer verwerkt doordat er met bridgemmates wordt gewerkt.

In geval van calamiteiten moeten scorebriefjes ingevuld worden die dan thuis door de TC worden verwerkt.

 

14. PRIJZEN

Tijdens de einddrive worden alle kampioenen bekend gemaakt.

 

15. NOTE

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC.

 

16. AFMELDEN

 In het afmeldschrift op de clubavond. Bij verhindering op een speelavond vóór 15.00 uur  afmelden bij Gerda Klaassen tel: 0164 - 68 39 15 of 06 - 40 34 86 07  @: gerda.klaassen@home.nl

 

De Technische Commissie.

 

Deze regels zijn vastgelegd in een ingelaste ALV d.d. 07--5-2013.

Dit reglement is gestart in de competitie 2013/2014.

Laatste check: 22 jan. 2018.