Afmelden competititie

 

AF- en AANMELDEN

Bij afwezigheid dient u zelf voor een invaller, c.q. invallers te zorgen.

U kunt hiervoor de lijst van invallers die u ontvangen heeft raadplegen.

 

Meld dit tijdig per e-mail, uiterlijk om 15.30 uur op de speeldag, aan de wedstrijdleider door het onderstaande e-mailadres aan te klikken.

 

     bcbreda1979@gmail.com

 

Door dit tijdig te doen zal geen onnodige vertraging optreden in het maken van de loopbriefjes.

Geeft u wel even de naam en NBB lidnummer (indien mogelijk) van de evt. invaller c.q. invallers door.

U kunt het mailadres natuurlijk ook opslaan in uw eigen mailadresbestand.

 

U mag éénmaal verzuimen zonder dat dit gevolgen heeft voor de berekening van uw gemiddelde score mits u dit een week te voren meldt (zie artikel 10 van ons spelreglement).