Wat te doen bij afwezigheid

 

Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om dit tijdig per e-mail - bcbreda1979@gmail.com - door te geven. In verband met de verplichte afdracht aan de NBB van € 0,50 per gespeelde zitting en per speler die geen lid is van de NBB, verzoeken wij u altijd het NBB-nummer te vermelden van de invaller of invallers.