Algemene clubgegevens

Aantal leden: 87
Datum oprichting: 18-04-1979
Datum toetreding: 01-02-1994
Gemiddelde leeftijd: 74,7
Verhouding man/vrouw: 40/60

Speellocatie

Gem.schapshuis De Blaker
Graaf Hendrik III Plein 128
4819 CL BREDA
076 5216893

Speeldagen

dinsdagavond (Aanvang: 19:30)