JAARWISSELINGSDRIVE 29 DECEMBER

Onze traditionele jaarwiselingsdrive wordt dit jaar op de zondagmiddag van 29 december in zaal Donkenhof in Wouw gehouden. Een bridgemidag tussen de feestdagen  blijkt elk jaar een prettige afwisseling te zijn. Hiermee wordt het succes eenvoudig verklaard. Inschrijfformulieren worden op verzoek  doorgemailed. Een verzoekje daartoe aan Lia Houtepen of Rite Haast volstaat. Voor directe inschrijving kunt U zich ook melden bij Lia Houtepen.

De e-mailadressen zijn:Lia en Toine Houtenpen <woodstok@home.nl; en R Haast <rhaast@home.nl>

 

 

     

 Bridgen bij ABC

Op dinsdagavond in Wouw zijn nieuwe leden welkom Voor  de donderdagmiddag in 't Dijksteeke bestaat momenteel een wachtlijst

 

Prettig spel

We spelen bij ABC op heel prettige wijze vlgs de internationale spelregels voor bridge. Om het prettig te houden zijn aan de wedstijdleider faciliteiten toegekend. Daarom is het volgende goed om te weten: 

Wat mag verwacht worden en welke bevoegdheden heeft de wedstijdleider:

* de wedstrijdleider is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de wedstrijd. Daarbij gesteund door art 74 van de Spelregels en het bestuur van de vereniging

* de wedstrijdleider kan en moet naar eigen inzicht de spelregels toepassen. Spelers mogen het hartgrondig met de wedstrijdleider oneens zijn maar kunnen uitsluitend op hoffelijke wijze bij het bestuur bezwaar maken. Onhoffelijk gedrag cq opmerkingen richting de wedstrijdleider mag hij met een schorsing voor de rest van de zitting bestraffen.

* Spelers die door stemverheffing het spel aan eigen of belendende tafels verstoren kunnen direct door de wedstrijdleider verwijderd worden.

 

 

 

 

 

 

Privacy

De wet op de Bescherming Persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Ook de bridgewereld ontkomt daar niet aan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris mevr Rite Haast tel 0165303361