Privacywet

 De wet op de privacybescherming is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Europese wetgeving heeft die verplichting opgelegd. Met de wet wordt optimale bescherming van persoonsgevens beoogd. Niet iedereen heeft het recht te weten waar u woont, wat uw BSN is, wat u doet en ga zo maar door.

Deze wet verplicht elke onderneming en instelling om transparant om te gaan met de persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt.  

Van u allen beschikken wij over enkele persoonsgegevens. Dit zijn doorgaans slechts voornamen, familienamen, mailadressen, en soms ook adressen en telefoonnummers. Wij maken er alleen gebruik van om u op de hoogte te houden van de bridgegerelateerde zaken.

Alle bekende gegevens die u eerder doorgaf kunt u terugvinden op onze clubsite (28046) bij de Nederlandse Bridgebond. Voor een aantal gegevens moet u hiervoor inloggen. Onze mailings worden altijd verstuurd onder BCC, zodat het onmogelijk is andermans adressen te lezen of te downloaden. 

Wij gaan er dus van uit dat u, juridisch gezien, voor alle informatie die u eerder bij uw aanmelding bij onze bridgeclub heeft doorgegeven,  impliciet toestemming geeft voor publicatie op onze clubwebsite. Mocht u vragen resp. verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze bestanden wensen, dan dient U contact op te nemen met de secretaris van onze vereniging. Een simpele, transparante bescherming van de persoonlijke levenssfeer staan voorop: iedereen mag weten wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt. 

Voor nadere informatie over relevante zaken m.b.t. de privacybescherming binnen onze vereniging ABC WestBrabant verwijs ik u graag naar de secretaris van onze vereniging.

M vr groet

Jac van Dongen, voorzitter ABC WestBrabant