Onze BRIDGECURSUS  Start met Bridge gaat op 2 oktober in Roosendaal van start. De cursus is inmiddels volgeboekt.

Op zaterdag  13 april kreeg Rite Haast namens de Ned Bridgebond uit handen van de districtsvoorzitter van West-Brabant, dhr Steenks "de Kei" uitgereikt voor haar verdiensten voor onze bridgeclub. 

Nieuwe Penningmeester

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 feb 2019 is Ankie Rommens  met grote meerderheid van stemmen gekozen tot penningmeester.

Bridgen bij ABC

Op dinsdagavond in Wouw zijn nieuwe leden welkom Voor  de donderdagmiddag in 't Dijksteeke bestaat momenteel een wachtlijst

 

Prettig spel

We spelen bij ABC op heel prettige wijze vlgs de internationale spelregels voor bridge. Om het prettig te houden zijn aan de wedstijdleider faciliteiten toegekend. Daarom is het volgende goed om te weten: 

Wat mag verwacht worden en welke bevoegdheden heeft de wedstijdleider:

* de wedstrijdleider is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de wedstrijd. Daarbij gesteund door art 74 van de Spelregels en het bestuur van de vereniging

* de wedstrijdleider kan en moet naar eigen inzicht de spelregels toepassen. Spelers mogen het hartgrondig met de wedstrijdleider oneens zijn maar kunnen uitsluitend op hoffelijke wijze bij het bestuur bezwaar maken. Onhoffelijk gedrag cq opmerkingen richting de wedstrijdleider mag hij met een schorsing voor de rest van de zitting bestraffen.

* Spelers die door stemverheffing het spel aan eigen of belendende tafels verstoren kunnen direct door de wedstrijdleider verwijderd worden.

 

 

 

 

 

 

Privacy

De wet op de Bescherming Persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Ook de bridgewereld ontkomt daar niet aan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris mevr Rite Haast tel 0165303361