Coronavirus Update 5 juni 2020

Bridgespecifieke richtlijn

  • Houd 1,5 meter afstand, dit betekent zowel tot elkaar als ook in de loopruimte om spelers heen. (Het gebruik van schermen ter overbrugging van de 1,5 meter afstand is nog niet goedgekeurd.)
  • Voorkom onnodige loopbewegingen.
  • Zorg dat alle attributen die je gebruikt schoon zijn.
  • Zorg voor goede handhygiëne. 

Mogelijk kunnen we in september de competitie 2020-2021 opstarten.  We houden u op de hoogte.

Stepbridge

heeft u interesse om het Stepbridge van de NBB te proberen maar zit u met vragen dan kunt u met Gijs Ton contact opnemen. Tel 0167536060 of gton@home.nl

Adviezen van RIVM en NBB

  • Blijf thuis, ook bij milde klachten (hoesten, niezen en/of koorts)
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Raak zo min mogelijk je gezicht aan
  • Was je handen regelmatig en grondig, met water en zeep
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig

Naar aanleiding van de persconferenties van de overheid over de extra maatregelen met betrekking tot het coronavirus adviseert de BridgeBond zijn clubs om hun speelmomenten, wedstrijden en drives te annuleren.

De BridgeBond stelt al zijn wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten uit.

 

We trachten deze website synchroon met de ontwikkelingen actueel te houden.

 

 

 

     

  

 Bridgen bij ABC

Op dinsdagavond in Wouw zijn nieuwe leden welkom Voor  de donderdagmiddag in 't Dijksteeke bestaat momenteel een wachtlijst

 

Prettig spel

We spelen bij ABC op heel prettige wijze vlgs de internationale spelregels voor bridge. Om het prettig te houden zijn aan de wedstijdleider faciliteiten toegekend. Daarom is het volgende goed om te weten: 

Wat mag verwacht worden en welke bevoegdheden heeft de wedstijdleider:

* de wedstrijdleider is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de wedstrijd. Daarbij gesteund door art 74 van de Spelregels en het bestuur van de vereniging

* de wedstrijdleider kan en moet naar eigen inzicht de spelregels toepassen. Spelers mogen het hartgrondig met de wedstrijdleider oneens zijn maar kunnen uitsluitend op hoffelijke wijze bij het bestuur bezwaar maken. Onhoffelijk gedrag cq opmerkingen richting de wedstrijdleider mag hij met een schorsing voor de rest van de zitting bestraffen.

* Spelers die door stemverheffing het spel aan eigen of belendende tafels verstoren kunnen direct door de wedstrijdleider verwijderd worden.

 

 

 

 

 

 

Privacy

De wet op de Bescherming Persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Ook de bridgewereld ontkomt daar niet aan.