Privacy

De wet op de Bescherming Persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Ook de bridgewereld ontkomt daar niet aan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris mevr Rite Haast tel 0165303361

 

ZOMERVAKANTIE, HEERLIJK

 

 Maar we beginnen weer met een openingsdrive op dinsdagavond 28 augustus bij Donkenhof in Wouw en op donderdagmiddag 30 augustus in 't Dijksteeke in Roosendaal

Bridgen bij ABC

Op dinsdagavond in Wouw zijn nieuwe leden welkom

Voor  de donderdagmiddag in 't Dijksteeke bestaat momenteel een wachtlijst

 

Mag ik bieden wat ik wil?

Dit is een veel gehoorde uitdrukking. Helaas klopt het niet helemaal. Bruine sticker conventies en HOM (hoogst ongebruikelijke biedingen) zijn niet toegestaan. Biedingen die de tegenstander bewust op het verkeerde been zetten zijn niet toegestaan. Voorbeeld: u opent standaard 2Kl als de sterkste opening, waarop uw partner 2Rui antwoordt. Maar als u met een hele zwakke kaart met een lengte Ruiten ook 2 Kl opent met de bedoeling om te passen na het antwoord van uw partner bent u bewust bezig de tegenstanders te misleiden. Dit is echt verboden!!!  Voor uitgebreide informatie: zie bridgeblad mei 2018 pag 63