Het ziet er naar uit dat de maatregelen om ons tot 1 juni tegen het coronavirus te beschermen het einde van de competitie 2019-2020 betekenen. Als er voor ons relevante ontwikkelingen zijn dan wordt u op de hoogte gebracht.

 

Coronavirus Update 6 april

 

Naar aanleiding van de persconferenties van de overheid over de extra maatregelen met betrekking tot het coronavirus adviseert de BridgeBond zijn clubs om hun speelmomenten, wedstrijden en drives te annuleren.

De BridgeBond stelt al zijn wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten uit.

Dit advies baseren wij op de maatregelen en adviezen van de overheid. Al onze leden, clubs en districten hebben een informatiebericht ontvangen.

Let op: evenementen van meer dan 100 personen mogen van overheidswege geen doorgang meer vinden. 

We trachten deze website synchroon met de ontwikkelingen actueel te houden.

 

 

 

     

  

 Bridgen bij ABC

Op dinsdagavond in Wouw zijn nieuwe leden welkom Voor  de donderdagmiddag in 't Dijksteeke bestaat momenteel een wachtlijst

 

Prettig spel

We spelen bij ABC op heel prettige wijze vlgs de internationale spelregels voor bridge. Om het prettig te houden zijn aan de wedstijdleider faciliteiten toegekend. Daarom is het volgende goed om te weten: 

Wat mag verwacht worden en welke bevoegdheden heeft de wedstijdleider:

* de wedstrijdleider is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de wedstrijd. Daarbij gesteund door art 74 van de Spelregels en het bestuur van de vereniging

* de wedstrijdleider kan en moet naar eigen inzicht de spelregels toepassen. Spelers mogen het hartgrondig met de wedstrijdleider oneens zijn maar kunnen uitsluitend op hoffelijke wijze bij het bestuur bezwaar maken. Onhoffelijk gedrag cq opmerkingen richting de wedstrijdleider mag hij met een schorsing voor de rest van de zitting bestraffen.

* Spelers die door stemverheffing het spel aan eigen of belendende tafels verstoren kunnen direct door de wedstrijdleider verwijderd worden.

 

 

 

 

 

 

Privacy

De wet op de Bescherming Persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Ook de bridgewereld ontkomt daar niet aan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris mevr Rite Haast tel 0165303361