Algemene clubgegevens

Aantal leden: 74
Datum oprichting: 09-12-1985
Datum toetreding: 01-02-1986
Oudste lid: N. Kraak-v.d. Berg 21-02-1934
Jongste lid: K. van Eijndhoven-van Dort 09-06-1963
Gemiddelde leeftijd: 73,2
Verhouding man/vrouw: 34/66
Gemiddeld aantal MP: 5.869
Gemiddelde rating: 537

Speellocatie

Wijkhuis De Wieken
Gezellelaan 45
4707 CC ROOSENDAAL
0165853555

Speeldagen

maandagavond (Aanvang: 19:30)