.

Geplaatst op vrijdag 27 september 2019 - 11:31

Op maandag 21 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, om 19.30 uur. Graag op tijd aanwezig zijn.

De uitnodiging en de stukken worden u separaat toegezonden.

Geplaatst op maandag 10 oktober 2016 - 14:24

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris, Korien van Eijndhoven (struijsvogelkorien@gmail.com). Voor nadere informatie kunt u haar...

Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 - 16:26

Bij verhindering/ziekte is het de bedoeling dat u zelf invallers regelt en dit tijdig doorgeeft aan Mieke Coppens (...