Secretariaat

Download bijlage:

Secretariaat: Dr. Vlimmenstraat 5, 4906 EG Oosterhout       tel. 06-51785018 secretaris@bridge82.nl

 

IBAN: NL 58 INGB 0005 3875 20 t.n.v. Bridge82 Dongen

 

 

Lokatie: De Cammeleur Hoge Ham 126, 5104 JK Dongen Tel: 0162 312000, www.donckhuys.nl

Dinsdagavond: Aanvang 20.00 uur rookvrij A, B en C lijn.

Donderdagavond: Aanvang 19.45 uur rookvrij A, B en C lijn, met pauze

 

Wintercompetitie: 7 periodes van 5 avonden, aantal leden gelijkmatig verdeeld over de lijnen, per deelcompetitie promoveren en degraderen er 4 paren

 

Lidmaatschap

Contributie: 62,00 € één avond, 92,00 € twee avonden

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Opzeggen dient 6 weken voor einde jaar te geschieden.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Lidmaatschap opzeggen aanpassen mail naar secretaris@bridge82.nl