Het bridgespel, eenmaal geleerd, is voor de meeste mensen een gezonde verslaving. Het houdt de geest scherp en als teamsport brengt het ook veel gezelligheid met zich mee.

Ook niet-leden zijn van harte welkom. In de zomermaanden is een vooraankondiging niet noodzakelijk. Tijdens de wintercompetitie hoort de wedstrijdleider graag of hij u in het loopschema op moet nemen. Het rekenprogramma van de Nederlandse Bridge Bond bepaalt of gepromoveerd of gedegradeerd wordt na een ronde van 5 speelavonden.

De secretaris van de vereniging wenst u allen veel bridgeplezier en bij vragen kunt u zich tot haar wenden!

 

 

HOSPICE DE MARKIES

​Op zondag 7 april 2019, aanvang 13.30 uur, wordt een bridgedrive gehouden bij Rozenoord, Beukenlaan 14 in Bergen op Zoom waarvan het inschrijfgeld van de bridgeparen geschonken wordt aan Hospice de Markies.

Inschrijven kan bij Carla Bakx, telefoonnummer 06-19991858 of email hospiceboz@gmail.com

Inschrijving is definitief als €17,50 per paar is overgemaakt op banknummer NL14INGB0007617469 t.n.v. bridgevereniging Bergen Troef.

In de e-mail graag vermelden, de namen van de spelers, bondsnummers en de lijn waarin men wenst te spelen (A-B-Cof D).

 

 

 

Geplaatst op dinsdag 22 september 2015 - 16:57

 

De bridgekoffer heeft wat nader uitleg nodig.   In de koffer zitten 24 ‘gestoken’ spellen, afkomstig uit het bridgeblaadje Bridge Beter. Een willekeurig aantal spellen kan gespeeld worden,...
Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 - 19:51

 

Op 19 februari 2017 hebben we het 20 jarig jubileum gevierd.

De foto laat de leden zien die vanaf de oprichting, 19 februari 1997, lid zijn:

Elly van Tongeren

...