Privacy beleid

 

Privacy beleid Bridge club Willemstad

mei 2018

 

 

1. Introductie

Bridgeclub Willemstad is de beheerder van de website www.nbbclubsites.nl/club/28021.

In dit overzicht wordt aangegeven hoe de bridgeclub persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is BC. Willemstad.

 

BC. Willemstad zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De bridgeclub houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van BC Willemstad kunnen worden verzameld, maar zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. 

Persoonsgegevens worden door de BC Willemstad verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de BC Willemstad ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende inschrijfformulier van de BC Willemstad, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en Naam-Adres-Woonplaats-telefoon-/mobiele nummer).

 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

BC Willemstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.        om contact met u te kunnen opnemen;

2.        om u informatie te sturen;

3.        het organiseren van bridgeavonden en -toernooien;

4.        het bijhouden van uitslagen en standen;

5.        het faciliteren en bevorderen van deelname aan bridgeactiviteiten.

  • het bijhouden van een ledenadministratie;

  • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Alle e-mails worden in bcc. verzonden, zodat er geen lijsten van privé e-mailadressen beschikbaar komen en gaan rouleren.

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (district) en de landelijke bond ("NBB").
Daarnaast verstrekt BC Willemstad ten behoeve van de meesterpuntenverwerking wedstrijduitslagen aan de NBB. 
 

 Geen commercieel gebruik

BC Willemstad zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

BC Willemstad kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

BC Willemstad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

BC Willemstad neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Foto’s en social media

Als tijdens bridgeactiviteiten foto’s en/of video opnamen worden gemaakt kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze gepubliceerd worden als promotie.

7. Uw privacy rechten
U bent tevens gerechtigd op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van BC Willemstad. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

E-mail: Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de eventuele activiteiten en nieuwtjes van BC Willemstad, dan kunt u zich daarvoor afmelden door een betreffende reactie daarop te versturen.

  

8. Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van BC Willemstad behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

9. Procedure bij datalekken

BC Willemstad is verplicht eventuele datalekken binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens(datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

 

10. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van BC. Willemstad (secretaris@bcwillemstad.nl )