Reglement paren competitie H.B.C.

 

Wedstrijdreglement paren comp. Hengelosche Bridge Club H.B.C. m.i.v. 16 – 09 – 2015

 

1 aantal ronde,s / zittingen; We spelen 6 competitieronden welke elk uit 5 zittingen bestaan,

na elke ronde volgt promotie/degradatie, we spelen op dinsdagen 19.30 uur bij B.W.O.

 

2 Indeling groepen; We spelen in drie groepen A groep (rood), B groep (geel) en C groep

(groen). De A en de B groep bevatten minimaal 12 paren en de C groep de overige paren.

 

3 afmelden; Bij verhindering dient men zich uiterlijk op de wedstrijddag voor 10.00 uur af te

melden bij Henk Moes 074 – 2431509 ( Bij diens afwezigheid Henny hendriksen 06 - 30396116 )

 

4 vervanging /invallers; Indien een van beide partners verhinderd is zorgt Henk Moes voor

een invaller Hij bezit een lijst met invallers en koppelt u dan aan een gelijkwaardige partner.

 

5 score bij afwezigheid beide spelers; Bij afwezigheid beide spelers wordt per zitting een

arbitrale score toegekend. 1e keer afwezig = eigen gemiddelde met een max. van 52 %.

de tweede keer afwezig = eigen gemiddelde met max. 48 %. de derde keer afwezig = eigen

gemiddelde met max. van 45 %. Bij afwezigheid bij vier van de vijf zittingen volgt degradatie.

n.b. in bijzondere gevallen kan de techn comm. tot niet degraderen besluiten.

 

6 score bij het spelen met een invaller; de score behaald met een invaller wordt ongewijzigd

in de competitiestand opgenomen met maximum van 55 % en minimum van 45 %

 

7 score behaald na het spelen in een hogere/lagere groep; Indien een paar op een zitting

in een hogere groep is ingedeeld ontvangt dit paar de eigen score plus 5 %. boven de 55%

wordt geen bonus meer toegekend.

indien een paar in een lagere groep is ingedeeld wordt de score onveranderd meegenomen.

indien een speler met een partner uit een hogere, dezelfde of lagere groep speelt ontvangt

hij/zij de behaalde score met maximum van 55 % en een minimum van 45 %

 

8 promotie/degradatie; na afloop van elke competitieronde promoveren de bovenste drie paren

van de B en C groep en degraderen de onderste drie paren van de A en de B groep.

 

9 uitslagen/standen; na elke zitting wordt direct de uitslag bekend gemaakt, paren welke een

persoonlijk overzicht van hun spellen willen hebben kunnen dit direct na afloop van de zitting

verkrijgen. dezelfde avond wordt naar de leden met een e.mail adres de uitslag en een persoonlijk

overzicht verzonden. De uitslag en de overzichten per spel alsmede de comp. stand staan een half

uur na de zitting op internet zie H.B.C. site Ned. Bridge Bond. In de speelzaal hangt op ons

scorebord de uitslag van de vorige week, de comp.stand,en de stand in de slemcompetitie.

 

10 slemkampioen; over de gehele competitie wordt een slemstand bijgehouden (voor alle paren

in elke groep) de punten welke hiervoor te verdienen zijn:

groot slem geboden en gemaakt = 5 pt. groot slem geboden en niet gemaakt = minus 2 pt.

klein slem geboden en gemaakt = 3 pt. klein slem geboden en niet gemaakt = minus 1 pt.

degene, aan het eind van het seizoen. met de meeste punten is de slemkampioen.

clubkampioen; na elke competitieronde ( 5 zittingen ) worden volgens een bekend schema

aan alle deelnemers, in alle groepen, punten toegekend. Degene met de meeste punten, aan het

eind van het seizoen is de clubkampioen.

 

11 In punten of geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist de technische commissie.