Club Geschiedenis

HISTORIE “Niet Roken Bridge Club Open Kaart”

In het begin van de 90'er jaren werden in het cultureel centrum Hasseler Hoes te Hengelo-OV- regelmatige bridgecursussen gegeven door Fred van Werkhoven. De basiskennis die hierdoor verkregen werd moest nu worden omgezet in speelroutine. Helaas waren er veel te weinig verenigingen, eigenlijk maar één, die zich specialiseerde in de verdere begeleiding van nieuwe bridge- enthousiasten, conform de opvattingen van de Nederlandse Bridge Bond NBB wel te verstaan.

Op aandringen van een aantal cursisten, nam Fred het initiatief voor oprichting van een, jawel, Niet Roken Bridge Club met als locatie de benedenzaal van het Voskamp. Voorwaarde was, dat deze club lid zou moeten worden van de Nederlandse Bridge Bond, om te voorkomen dat er allerlei wildgroei zou ontstaan over reglementen, spelregels, enz. die het mooie bridgespel alleen maar schade zou kunnen berokkenen.

Medio november (14-1-1994) werd er een vergadering belegd in dezelfde zaal van het Voskamp. Dit resulteerde in een totaal van 39 Pionieropricht(st)ers, voorwaar een verheugend aantal. In het begin speelde men in een A- en een B-lijn.

Het eerste bestuur werd gevormd door voorzitster: Trees van Veen; penningmeester Huub van Haren en secretaris Fred van Werkhoven.

De “Niet Roken Bridge Club” werd genoemd naar het lokaal, “Het Voskamp ”. Tevens verzorgde de secretaris het Clubblad, waarin het wel en wee van de vereniging verwoord werd. Het logo liet een oude moedervos zien, die een jong onder de hoede nam. De eerste editie verscheen op 16 januari 1995.

Bestuursleden vanaf 1995: (overige bestuursleden zijn hier niet genoemd!)

 

 

Jaar

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

1995

Trees van Veen

Fred van Werkhoven

Huub van Haren

1996

Trees van Veen

Riet Visser

 

1997

Olga Bethe

 

José Brok

1998

 

 

 

1999

Annie van den Boom

 

 

2000

 

 

Piet Brok

2001

 

 

 

2002

 

 

 

2003

 

 

 

2004

Gerard Mensing

 

 

2005

 

 

 

2006

Hans van Dam

 

 

2007

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

Mini Jannink

 

2010

 

 

 

2011

 

 

 

2012

 

 

 

2013     Dick Ligthart
2014      
2015      
2016      
2017 Henny ten Hag   vacature

 

Jaarkampioenen: (ingegraveerd op de door Fred beschikbaar gestelde plaquette)
1995: Het echtpaar Els en Huub van Haren
1996: Fred van Werkhoven en Lies Gotjé
1997: Fred van Werkhoven en Lies Gotjé
1998: Fred van Werkhoven en Lies Gotjé
1999: Henk Wegter en Albert de Veer
2000: Henk Wegter en Albert de Veer
2001-2002: Annie van den Boom en Johan Nijhuis
2002-2003: Annie van den Boom en Johan Nijhuis
2003-2004: Annie van den Boom en Johan Nijhuis
2004-2005: Annie van den Boom en Johan Nijhuis; Piet & José Brok winnen de 1e Slemladder
2005-2006: Annie van den Boom en Johan Nijhuis; Ook winnaar van de Slemladder
2006-2007: Annie van den Boom en Johan Nijhuis; Ook winnaar van de Slemladder
2007-2008: Annie van den Boom en Johan Nijhuis; de Slemladder is voor de heren Boes/Roos
2008-2009: Nico Bongers en Piet Brok; Ook winnaar van de Slemladder
2009-2010: Gerard van den Bosch en Dick Ligthart; Piet en Nico behouden de Slemladder
2010-2011: Annie van den Boom en Johan Nijhuis; Piet en Nico behouden weer de Slemladder
2011-2012: Annie van den Boom en Johan Nijhuis; Piet en Nico behouden weer de Slemladder

2012-2013: De jonge bridgers André Nijmeijer en Remco Sol winnen beide prijzen en vertrekken weer als lid ;-(

2013-2014: Gerard van den Bosch en penningmeester Dick Ligthart slagen er na 2010 in om weer kampioen te worden en ze winnen ook het slemkampioenschap.

2014-2015:

2015-2016:

2016-2017: Koen Dijkstra en Bert Rauwerdink winnen het klampioenschap en de slemladder

 

Eind 1996 legt de oprichter, secretaris, wedstrijdleider, redacteur Fred van Werkhoven, na 2 jaar intensieve inzet, wegens gezondheidsredenen zijn functies neer.
Riet Visser wordt de secretaris, Piet Brok is bereid de fakkel van ons clubblad over te nemen en Harrie Broekhans wordt de eerste gediplomeerde wedstrijdleider.

Een fikse huurverhoging bij Het Voskamp dwingt het bestuur in 1997 naar een nieuwe locatie op zoek te gaan, en men vindt een oplossing in het buurthuis “Klein Driene”. Hetgeen wel betekende dat de leden meer inzet moesten tonen door het klaarzetten van tafels, stoelen etc. Omdat men het oude nest verlaat moet er een nieuwe naam komen. Op voorstel van Loes Swarts wordt dat "Open Kaart".

In de 1e lustrum jaarvergadering in oktober 1999 wordt oprichter, ex-secretaris, ex-wedstrijdleider, oud-redacteur Fred van Werkhoven benoemd tot ere-lid als blijk van grote waardering voor zijn grote verdiensten voor de club .

In januari 2004 wordt het buurthuis in Klein Driene gesloten en weer moet men op zoek naar een nieuwe locatie: dat wordt het vergadercentrum van het SMT aan de Boerhavelaan in Hengelo. Weer organisatorische aanpassingen: zelf de drank inschenken.
Dili Brok en Doortje van den Bogaert nemen de redactie van het clubblad over.

In 2005 spelen we voor het eerst om de meeste geboden en gehaalde slemmetjes in de Slemladder. Eerste winnaars zijn Piet en José Brok met 16 slempunten. Dily Brok is creatief met glas en maakte een mooie slemladder (zie foto op Fotoalbum)

Ook eind 2005 gaan we weer verhuizen. Door extreme verhogingen van huur- en consumptieprijzen gedwongen besluit het bestuur (niet unaniem) om te verhuizen naar het buurtcentrum "de Sterrentuin" in de sterrenbuurt. Een nieuw gebouwd en zeer geschikt gebouw waar het heerlijk rustig bridgen is.

Op de ALV van maart 2006 wordt een nieuwe voorzitter gekozen: Hans van Dam

Omdat de website www.nrbcopenkaart.nl voldoende informatie biedt stopt het papieren clubblad.

De 3e Lustrumdrive in de Houtmaat (7 november 2009) is geheel rood gekleurd vanwege de feestvreugde. De drive wordt verleukt met een meespelende dummy en iedereen heeft iets voor de prijzentafel gekocht of gemaakt. De man met 5 functies, Piet Brok wordt benoemd tot ere-lid als blijk van grote waardering voor zijn verdiensten voor de club.