Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Dhr. A.G. Spin
06-12613454
Voorzitter
Mevr. E.E.C.M. Claessens
053-4327759
Secretaris
Dhr. N.M. van Diepen
053-4321061
Penningmeester
Dhr. J. Voogd
053-4335250
Bestuurslid
Mevr. M. Kroes
053-4303066
Ledenadministrateur
Dhr. N.M. van Diepen
053-4321061
Webmaster
Dhr. H.R. van de Zandschulp
06-45652546
Contactpersoon NBBR
Dhr. H.R. van de Zandschulp
06-45652546