CORONA-VIRUS
Geplaatst op dinsdag 7 juli 2020 - 22:08

 

 CRISIS CORONAVIRUS

 

Binnenkort beginnen we met de zomerdrives.

Nadere informatie hierover vindt U onder ZOMERDRIVES.

 

Het bridgen met de RIVM bindende maatregelen tegen de verspreiding van het virus heeft tot gevolg dat een aantal regels in acht moet worden genomen bij het betreden van en verblijven in de Bridge Societeit:

- 1.5m afstand houden van elkaar

- Hoest en/of nies in elleboog

- Blijf thuis bij ziekteverschijnselen van uzelf of huisgenoten

- Was regelmatig uw handen

- Voorkom zo veel mogelijk contact van uw gezicht met uw handen

- Volg de pijlen (eenrichtingsverkeer in de zaal)

- Maak de plastic bescherming van het kastje voor de scores na elke wissel schoon.

- Maximaal 24 paren kunnen deelnemen aan de zomerdrives (ruimte tussen tafels is 2m of meer, 2 tafels gecombineerd)

- Maximaal 1 persoon in toiletruimte 

- Bridgebond geeft aan dat besmettingsgevaar minimaal is bij aanraking van de bidding-boxes en speelkaarten. Kaarten   worden regelmatig vervangen door nieuwe. Eigen bidding-box mag ook gebruikt worden.

- Schoonmaakmiddelen zijn op tafel beschikbaar. Na gebruik van doekjes etc. deze in de extra afsluitbare afvalbakken deponeren.

- Vertoont u ziekte-verschijnselen (hoesten, niesen, etc) in de zaal, dan kan de wedstrijdleiding u naar huis sturen.

- Voorkom luid spreken

 

 

Verdere informatie over het coronavirus en de gevolgen voor onze activiteiten van Bridge Societeit Almelo:

 

Het coronavirus (ook wel COVID-19 of SARS-CoV-2 genoemd) is een zeer actueel onderwerp. Bridge Societeit Almelo houdt het nieuws en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Volg hier de laatste ontwikkelingen. Alle meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Ook kunt u terecht bij het publieksinformatienummer via telefoonnummer 0800 – 1351 (bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur).

De Nederlandse Bridgebond baseert haar advies op de maatregelen en adviezen van de overheid.

Meer informatie

 

Bridge Societeit Almelo houdt zich aan de adviezen van de NBB .

Verdere ontwikkelingen kunt U volgen op onze site.