Contributie en wijze van betalen

De contributie dient u elk jaar zelf voor 1 november over te maken naar de pennngmeester van BC Rijssen.

Het bankrekeningnummer is: NL80INGB0007471460.

U ontvangt op een speelavond tijdig een verzoek om betaling van de penningmeester.

De contributie voor het seizoen 2017-2018 bedraagt:

  Gewoon lid Dubbellid
Contributie 30,00 30,00
Afdracht NBB 22,00 11,00
Totaal 52,00 41,00

Dubbellid bent u als u ook lid bent van een andere bij de NBB aangesloten vereniging.