Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Frans van Mol
06-51356180
Secretaris
Thijs Groot
0548-513757
Penningmeester
Ben te Wierik
0548-520122
Bestuurslid
Marianne Homan
06-28592749
Bestuurslid
Jan Willems
06-55355389
MP-administrateur
Thijs Groot
0548-513757
Ledenadministrateur
Thijs Groot
0548-513757
TC-voorzitter
Jan Willems
06-55355389
TC-lid
Thijs Groot
0548-513757
TC-lid
Ella van Duinkerken-van Hilten
0548-514699
TC-lid
Lammie Zeeman-Wiesenekker
0548-520810
Competitieleider extern
Jan Willems
06-55355389
Webmaster
Thijs Groot
0548-513757
Contactpersoon NBBR
Jan Willems
06-55355389
Contactpersoon NBBR
Thijs Groot
0548-513757
Beheerder uitslagenservice
Thijs Groot
0548-513757