Beatrixdrive op 1 februari in het Anker, te Wierden

Download bijlage:

Op 1 februari 2020 wordt de historische Beatrixdrive nog eens georganiseerd door BC Klaver Vier in het kader van ons 50-jarig jubileum. Een drive waaraan door alle bridgeliefhebbers kan worden deelgenomen. Voor meer informatie, klik op bijgaand PDF bestand. Als dit u niet lukt, kunt u informatie opvragen bij Hans Kuipers: hnskprs@outlook.com.

Het is belangrijk dat u zich inschrijft via de mail, alleen het overboeken van de bijdrage volstaat niet.