Samenvatting nieuwe en veranderde spelregels
Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017 - 18:42

 

Nieuwe en bestaande spelregels 2017 uitgelicht.

OM TE BEGINNEN IS BRIDGE NET ALS HOCKEY, GOLF, TENNIS EN VOETBAL EEN WEDSTRIJDSPORT EN NET ALS BIJ AL DIE SPORTEN HOREN OOK BIJ BRIDGE SPELREGELS. DEZE SPELREGELS ZIJN ER NIET OM TE STRAFFEN MAAR OM HET SPEL IN GOEDE BANEN TE LEIDEN EN OM BIJ FOUTEN DEZE RECHT TE ZETTEN MIDDELS ARBITRAGE.

BRIDGE IS EEN OPEN EN EERLIJK SPEL WAARBIJ ALLE  AFSPRAKEN TUSSEN PARTNERS VOOR IEDEREEN AAN TAFEL TOEGANKELIJK EN DUIDELIJK MOETEN ZIJN EN DUS OOK VRAGEN COMPLEET EN DUIDELIJK UITGELEGD MOETEN WORDEN. DE SYSTEEMKAART ZORGT ER VOOR DAT ER CORRECT GEBODEN EN DAARDOOR OOK CORRECT GESPEELD WORDT EN DAT ER GEEN “GEHEIME” AFSPRAKEN ZIJN.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: HET HEBBEN VAN EEN SYSTEEMKAART OP TAFEL ONTHEFT JE NIET VAN DE ALERTEERPLICHT.

 

Wat is er zoal nieuw of anders:

Alle spelers inclusief de dummy mogen voorkomen dat er een overtreding wordt gemaakt.

De dummy mag niet in de kaarten van de tegenstander(s) kijken, omgekeerd mogen de tegenstanders hun kaarten ook niet aan de dummy laten zien.

Alléén als je aan de beurt bent mag je vragen om de betekenis van een bieding, je mag dus ook niet aan je partner zeggen dat die moet vragen. Je mag niets vragen als je niet van plan bent om te bieden, dus uitgebreid vragen en daarna passen, met als doel je partner op een bepaalde bieding attent te maken. Je mag altijd aan het einde van een bieding vragen stellen als je moet uitkomen, dat mag ook als je zelf niet moet uitkomen maar dan moet je partner de uitkomst wel eerst blind op tafel leggen, deze kaart mag daarna niet worden teruggenomen.

Bij een claim moet de claimer zijn kaarten direct open op tafel leggen, nieuw is dat er mag worden doorgespeeld als alle spelers daar mee akkoord gaan. De kaarten van de claimer blijven dan open op tafel liggen.

Het delen van de kaarten mag in principe op alle mogelijke manieren, er mogen geen 2 kaarten direct op elkaar gelegd worden. (1-2-3-4-4-3-2-1)

Als er een overtreding is begaan en er is geen arbiter geroepen, dan kan deze na afloop van het spel het voordeel alsnog wegnemen, bij de tegenpartij blijft de in eerste instantie behaalde score dan staan.

De door de leider in de dummy aangewezen kaart is gespeeld tenzij, in een uitzonderlijke geval, het nadrukkelijk nooit de bedoeling is geweest om die kaart te willen spelen, dit geldt uiteraard niet voor een door de leider uit de hand gespeelde kaart die kan gewoon worden teruggenomen.

Wordt de arbiter geroepen in verband met een discussie over het aantal gemaakte slagen laat dan alle gespeelde kaarten op tafel liggen, is dit niet het geval en zijn er al kaarten in elkaar geschoven dan zal de arbiter altijd beslissen in het voordeel van de andere partij.

Afspraken moeten gealerteerd worden en desgevraagd volledig en compleet worden uitgelegd inclusief de bij die afspraak behorende punten. De leider of de dummy mogen aan het einde van de biedronde aangeven dat er een verkeerde uitleg is geweest. De tegenstanders mogen dit pas doen als het spel afgelopen is. (Voorkomen van ongeoorloofde informatie) Verkeerde informatie geven kan leiden tot een rechtzetting van de uitslag.

Geheugensteuntjes als een biedkaartje schuin in de biedbox steken, het contract op een (loop)briefje schrijven, gemaakte slagen opschrijven etc. etc.  zijn niet toegestaan.

Een apart systeemkaartje met daarop de verdediging tegen multi 2 ruiten en 2 klaver mag wel worden geraadpleegd.

Tot slot aarzel niet om de arbiter te roepen bij een onregelmatigheid. Dit voorkomt een hoop gedoe achteraf en het is gemakkelijker te herstellen op het moment zelf.

Dit is een beperkte samenvatting van de nieuwe regels. Hebben jullie vragen dan zal ik proberen deze op zo  kort mogelijke termijn te beantwoorden.

Hans Kuipers