Info voor nieuwe leden

 

De Bornse Bridgeclub ( BBC ) verwelkomt graag nieuwe leden. Omdat het nuttig is om voor een keuze van een club over enige relevante informatie te beschikken, hierbij wat praktische feiten op een rij.

Er zijn twee speelmomenten, te weten de maandagavond en de woensdagmiddag. Het bridgen op maandag start om 19.30 uur, maar om tijdig te kunnen beginnen wordt iedereen verzocht om 19.15 uur aanwezig te zijn. De eindtijd ligt rond 22.45 uur. Op woensdag begint het spelen om 13.30 uur en om circa 17.00 uur is het klaar.

De contributie bedraagt € 50,50 op jaarbasis als u op één moment speelt. Als u op beide wilt spelen, dan bedraagt de contributie € 79,00. 

Leden, die tevens lid zijn van een andere bij de NBB ( Nederlandse Bridgebond ) aangesloten club krijgen een korting op de contributie.

 

Elk speelmoment wordt er, bij voldoende belangstellng in verschillende lijnen gespeeld, waardoor zowel beginnende als ervaren spelers op passend niveau kunnen spelen.  Een prettige bijkomstigheid is dat er ruim voldoende parkeergelegenheid is. Op maandagavond spelen we in het Kulturhus  aan de Markstraat 23 in centrum van Borne. Op woensdag wordt er gespeeld in De Letterbak, Clematishof 6 in Borne. Ook een prima locatie.

Ter kennismaking met de club is het mogelijk om één competitieronde ( dat zijn 6 speeldagen ) mee te spelen zonder verplichtingen.

Door het jaar heen worden diverse bijzondere drives georganiseerd, zoals de Kerstdrive, de Paasdrive en ter afsluiting van het seizoen de Bloemendrive. Daarnaast is er een jaarlijkse drive samen met een bridgeclub uit Rheine, de partnergemeente van Borne. Bovendien organiseert de BBC elk jaar twee bijzondere drives ( Zomer en Winter Melbuul’ndrive ).

Indien u belangstelling heeft om lid te worden of graag nadere informatie ontvangt, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, de heer Frans Claas. U kunt hem bereiken telefonisch 074-3577942 of via de mail secr.bbc@gmail.com.