Info voor nieuwe leden

 

De Bornse Bridgeclub ( BBC ) verwelkomt graag nieuwe leden.
Omdat het nuttig is om voor een keuze van
een club over enige relevante informatie te beschikken, hierbij wat praktische feiten op een rij.
Er zijn twee speelmomenten, te weten de maandagavond en de woensdagmiddag.
Het bridgen op maandag start om 19.30 uur, maar om tijdig te kunnen beginnen wordt
iedereen verzocht om 19.15 uur aanwezig te zijn.
De eindtijd ligt rond 22.45 uur. Op woensdag begint het spelen om 13.30 uur en om circa 17.00 uur is het klaar.
De contributie bedraagt € 77,50 (  inclusief zaalhuur  ) per jaar als u op één moment speelt.
Als u op beide speelmomenten wilt spelen, dan bedraagt de contributie € 132,00 per jaar.
U betaalt op de speelmomenten dus  geen  bijdrage voor de zaalhuur meer.
Leden, die tevens lid zijn van een andere bij de NBB ( Nederlandse Bridgebond ) aangesloten club krijgen
een korting op de contributie.
Op maandagavond wordt er in verschillende lijnen gespeeld; op woensdagmiddag wordt er wat informeler
gespeeld in één lijn. Bij beide locaties is er voldoende parkeergelegenheid.
Op maandagavond spelen we in het Kulturhus aan de Markstraat 23 in centrum van Borne.
Op woensdag wordt er gespeeld in Wijkcentrum De Letterbak, Clematishof 6 in Borne.
Ter kennismaking met de club is het mogelijk om één competitieronde ( dat zijn 6 speeldagen ) mee te
spelen zonder verplichtingen.
Door het jaar heen worden diverse bijzondere drives georganiseerd, zoals de Kerstdrive en ter afsluiting
van het seizoen de Bloemendrive. Daarnaast is er een jaarlijkse drive samen met de bridgeclub uit Rheine,
de partnergemeente van Borne.
Bovendien organiseert de BBC elk jaar twee bijzondere drives ( Zomer en Winter Melbuul’ndrive ).
Indien u belangstelling heeft om lid te worden of graag nadere informatie ontvangt, dan kunt u contact
opnemen met onze secretaris, de heer Frans Claas.
U kunt hem bereiken telefonisch 074-3577942 of via de mail secr.bbc@gmail.com